Travel Update :

หนึ่งในมรดกโลก ภูเขา Fanjing เขาสูงระฟ้า ในประเทศจีน

หนึ่งในมรดกโลก ภูเขา Fanjing เขาสูงระฟ้า ในประเทศจีน

ภูเขา Fanjing ของจีน สถานที่อันเลื่องชื่อด้านความหลากหลายทางชีวภาพและทิวทัศน์ของภูเขาอันเป็นเอกลักษณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ UNESCO ตั้งอยู่ในจังหวัดกุ้ยโจว (Guizhou) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน


     ยอดเขา Fanjing เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในบรรดาเทือกเขา Wuling ด้วยความสูงกว่า 2,572 เมตร และยังเป็นแหล่งที่อยู่ของพันธุ์ไม้กว่า 4,400 สายพันธุ์ และสัตว์ป่าอีกกว่า 2,767 ชนิด รวมไปถึงต้นสนเฉพาะถิ่นของ Fanjingshan และค่างจมูกเชิดกุ้ยโจว เช่นเดียวกับสัตว์ใกล้ศูนย์พันธุ์อย่างซาลาแมนเดอร์จีนยักษ์ และกวางชะมดป่า


     องค์การยูเนสโกได้ให้นิยามสถานที่แห่งนี้ว่าเป็น “บ้านของพืชและสัตว์มากมายหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในยุคเทอร์เชียรี หรือประมาณ 65 ถึง 2 ล้านปีก่อน” และยังถูกยกให้เป็น ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธศาสนาอีกด้วยเครดิต : gbtimes.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: