Travel Update :

ถ้ำยหวินกัง ถ้ำวัดแกะสลักพระพุทธรูปหินโบราณของจีนอันทรงคุณค่าและสวยงาม

ถ้ำยหวินกัง ถ้ำวัดแกะสลักพระพุทธรูปหินโบราณของจีนอันทรงคุณค่าและสวยงาม

ถ้ำยหวินกัง (Yungang) เดิมคือถ้ำ Wuzhoushan เป็นถ้ำโบราณของจีนที่อยู่ใกล้เมือง Datong ในจังหวัด Shanxi เป็นหนึ่งในตัวอย่างของสถาปัตยกรรมแบบ rock-cut หรือการเจาะหินบริเวณภูเขาหรือหน้าผา และยังเป็นประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาโบราณที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็น 1 ใน 3 ของประเทศจีน


     ถ้ำยหวินกัง ตั้งอยู่ห่างจาก Datong ออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 16 กิโลเมตร ในบริเวณหุบเขาของลุ่มแม่น้ำ Shi Li ด้านใต้ฐานของภูเขา Wuzhou Shan มีประติมากรรมพระพุทธรูปแกะสลักหินอายุกว่าพันปีตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 5 หรือ 6 อ่านต่อ>>>China's Snow Town เมืองหิมะแสนน่ารักดุจในเทพนิยาย


     อุโมงค์ถูกขุดขึ้นมาจากทางใต้ของหนาผาหิน ความยาวกว่า 2600 ฟุต และสูงประมาณ 30 ถึง 60 ฟุต ในปี 2001 ถ้ำแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะวัดถ้ำของชาวจีนในยุคก่อน ที่ผสมผสานเอาวัฒนธรรม ศาสนา และประเพณีมารวมเช้าไว้ด้วยกัน

เครดิต : en.wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: