Travel Update :

Café Central คาเฟ่แห่งประวัติศาสตร์ ที่มีอายุนับ 100 ปี แห่งกรุงเวียนนา ออสเตรีย

Café Central คาเฟ่แห่งประวัติศาสตร์ ที่มีอายุนับ 100 ปี แห่งกรุงเวียนนา ออสเตรีย

Café Central เป็นคาเฟ่สไตล์เวียนนาแบบดั้งเดิม อยู่ที่ถนน Herrengasse 14 ในย่าน Innere Stadt ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย คาเฟ่ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างอาคารที่ตั้งธนาคารและอาคารตลาดหลักทรัพย์ เป็นคาเฟ่ที่มีมาตั้งแต่ปี 1876 และกลายเป็นสถานที่นัดพบของเหล่าบุคคลสำคัญ ณ ใจกลางกรุงเวียนนา

     ส่วนใหญ่เป็นนักคิดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น Peter Altenberg, Theodor Herzl, Alfred Adler หรือแม้แต่ในปี 1913 Josip Broz Tito, Sigmund Freud, Joseph Stalin และคนอื่นๆ ก็มักมาใช้บริการที่ร้านกาแฟแห่งนี้เช่นเดียวกัน


     คาเฟ่แห่งนี้ มักถูกเรียก หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ โรงเรียนหมากรุก เนื่องจากส่วนใหญ่ของลูกค้าที่นี่มักมาเล่นหมากรุกกันที่โต๊ะหมากรุกชั้น1 และมีสมาชิกของกลุ่มนักคิดที่มักจะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันจัดสัมมนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งก่อนและหลังสงคราวโลกครั้งที่1 อ่านต่อ>>>เที่ยวมหาวิหารนักบุญสเทเฟน สถาปัตยกรรมงดงามแห่งกรุงเวียนนา

     ร้านคาเฟ่แห่งนี้ได้ถูกปิดตัวไปหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2 และได้รับการปรับปรุงใหม่เมื่อปี 1975 อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางส่วนของคาเฟ่ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ จนกระทั่งในปี 1986 คาเห่แห่งนี้ก็ได้ถูกปรับปรุงใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ และได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในเวียนนาเครดิต : en.wikipedia.org
travelandleisure.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: