Travel Update :

Monsant Café คาเฟ่ริมทะเล การพักผ่อนในบรรยากาศแปลกใหม่ ที่เกาะเชจู เกาหลีใต้

Monsant Café คาเฟ่ริมทะเล การพักผ่อนในบรรยากาศแปลกใหม่ ที่เกาะเชจู เกาหลีใต้

Monsant Café ร้านคาเฟ่ที่เกาะเชจู เดินทางโดยรถบัสหมายเลข 702 จาก Jeju Intercity Bus Terminal ประมาณ 47 นาที และลงที่ป้ายรถเมล์ชื่อ Han Dam Dong เดินอีกประมาณ 5 นาที ก็จะได้พบกับค่าเฟ่ที่ตกแต่งด้วยกระจกสะท้อนรอบด้าน


     กว่า 200 ตารางเมตรของคาเฟ่ ถูกล้อมรอบด้วยกระจกประตูหน้าต่างบานใหญ่ และเป็นที่แสดงผลงานของสถาปนิกชื่อดังต่างๆ มากมาย ภายในมีการตกตแงด้วยหินภูเขาไฟภายในท้องถิ่น ในขณะที่อาคารทั้งทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของร้านกาแฟ ไม่มีหน้าต่างมากเท่ากับทิศตะวันตกและทิศใต้ ที่ติดตั้งกระจกไว้เกือบทั้งหมด หน้าต่างบานกว้างเหล่านี้ตั้งอยู่ในกรอบเหล็กกล้าไร้สนิมสีดำและหมุนไปทางระเบียง เพื่อเป็นที่นั่งรับประทานอาหารริมทะเล


     เมื่อปิดกระจกให้สนิท กระจกก็จะสะท้อนแสงปิดบังมุมมองภายในร้านคาเฟ่เพื่อสร้างบรรยากาศในอีกรูปแบบหนึ่ง ด้านนอกอาคารเองก็จะสะท้อนทัศนียภายของทะเลและหินภูเขาไฟในบริเวณรอบๆ เกาะเชจู สร้างบรรยากาศให้การพักผ่อนมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น

เครดิต : dezeen.com
jejutourism.wordpress.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: