Travel Update :

วิหารกลับหัว บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ประเทศอินเดีย

วิหารกลับหัว บ่อน้ำขั้นบันไดโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ประเทศอินเดีย

Rani Ki Vav คือ บ่อน้ำขั้นบันไดจากยุคศตวรรษที่ 11 ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Patan ใน Gujarat ประเทศอินเดีย ริมฝั่งแม่น้ำสรัสวดี กล่าวกันว่าถูกสร้างขึ้นโดย Udayamati แห่งกษัตริย์ Bhimdev เมื่อราวๆปี 1050 บ่อน้ำแห่งนี้ ถูกค้นพบหลังจากที่โดนน้ำจากแม่น้ำสรัสวดีเข้าท่วม เมื่อปี 1980 โดยนักโบราณคดี


     บ่อน้ำขึ้นบันไดนี้ สะท้อนรูปแบบวิถีชีวิตโบราณของผู้คนแถบลุ่มแม่น้ำในบริเวณทวีปอินเดียได้เป็นอย่างดี ระบบกักเก็บแหล่งน้ำที่มีอายุกว่า 3 พันปี ได้รับการกล่าวขานว่าบ่อน้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยช่างที่มีฝีมือเป็นอย่างมากที่จะสามารถสร้างบันไดที่สูง และการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงาม สะท้อนให้เห็นถึงความชำนาญของเทคนิคอันซับซื้อนของคนในสมัยโบราณ


     Rani ki vav ได้รวมอยู่ในรายชื่อมรดกโลกของ UNESCO เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา ดูเพินๆ อาจจะมองคล้ายๆ กับเป็นวิหารกลับหัว ที่จะแบ่งความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำออกเป็นชั้นๆ ซึ่งในชั้นที่ลึกที่สุดจะมีประตูที่เชื่อมไปสู่อุโมงค์ยาวกว่า 30 กิโลเมตรซึ่งปลายทางอยู่ที่เมือง Sidhpur ใกล้ Patan คาดกันว่าเป็นทางสำหรับการอพยพของกษัตริย์เมื่อพ่ายแพ้ต่อสงครามเครดิต : amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: