Travel Update :

เป่ยโถว เมืองแห่งน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ไต้หวัน

เป่ยโถว เมืองแห่งน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ไต้หวัน

อำเภอ “เป่ยโถว” (Beitou) หนึ่งในเขตทั้งสิบสองที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของเมืองไทเป ที่ไต้หวัน เดิมมีชื่อสะกดเป็นภาษาอังกฤษว่า Peitou ที่อำเภอเป่ยโถวมีภูเขาที่เยอะที่สุดและสูงที่สุดในไทเป รายล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าและแม่น้ำไหลผ่าน นอกจากนี้ยังมีน้ำพุร้อนที่สำคัญๆ มากมาย เนื่องจากความร้อนใต้พิภพของบริเวณนี้ ทำให้เป่ยโถวเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้หมอกไอน้ำอยู่ตลอดเวลา


     ประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ เริ่มมาจากในยุคที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยน้ำพุร้อน ญี่ปุ่นจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาเป็นแหล่งพักผ่อน และได้สร้างโรงแรมน้ำพุร้อนแบบญี่ปุ่นขึ้น ภายหลังที่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของจีนก็ได้รับการยกให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวน้ำพุร้อนของไต้หวัน


     เป่ยโถว เป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงด้านแหล่งน้ำพุร้อนและสปาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบันได้มีการพัฒนาสวนน้ำพุขนาดเล็กที่ชาวบ้านท้องถิ่นใช้พักผ่อน บริเวณหุบเขาเป่ยโถว (Beitou Valley) ให้ครอบคลุมมากขึ้น นักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ยกให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและผ่อนคลายมากที่สุดแห่งหนึ่งในได้หวัน


เครดิต : en.wikipedia.org
pumpkincheeks.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: