Travel Update :

เทศกาลบอลลูนนานาชาติ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในอัลเบอร์เคอร์ นิวเม็กซิโก


เทศกาลบอลลูนนานาชาติ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในอัลเบอร์เคอร์ นิวเม็กซิโก


เทศกาลบอลลูนนานาชาติอัลเบอร์เคอร์ (Albuquerque International Balloon Fiesta) งานเทศกาลบอลลูนอากาศร้อนประจำปีที่จัดขึ้นที่อัลเบอร์เคอร์ นิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงต้นเดือนตุลาคมของทุกปี งานเทศกาลระยะเวลา 9 วันที่มีบอลลูนอากาศร้อนมาเข้าร่วมงานมากกว่า 500 ลูกต่อปี


     เทศกาลบอลลูนแห่งนี้เริ่มขึ้นในปี 1972 ในฐานะที่เป็นไฮไลท์ของงานเฉลิมฉลอง 50 ปี สถานีวิทยุ KOB เป็นครั้งแรกที่มีการรวบรวมบอลลูนลมร้อนครั้งแรกในนิวเม็กซิโก และหลังจากนั้นก็มีการประกวดแข่งขันบอลลูนจากที่ต่างๆ ทั่วอเมริกา ไม่ว่าจะเป็น Arizona, California, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada และ Texas     เทศกาลมีการเติบโตขึ้นทุกๆ ปีเป็นเวลาหลายสิบปี จนได้ชื่อว่าเป็นงานประชุมบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีจำนวนบอลลูนที่ได้มาลงทะเบียนจุดสูงสุดถึง 1,019 ลูกในปี 2000 ทำให้คณะกรรมการ Balloon Fiesta ที่จัดจำเป็นต้องจำกัดจำนวนให้ไม่เกิน 750 ลูกต่อปี ด้วยความต้องการที่จะควบคุม ”คุณภาพมากกว่าปริมาณ”เครดิต : wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: