Travel Update :

มาเตรา เมืองแกะสลักสีขาว อายุนับพันปี แห่งประเทศอิตาลี

มาเตรา เมืองแกะสลักสีขาว อายุนับพันปี แห่งประเทศอิตาลี

มาเตรา (Matera) เป็นเมืองๆหนึ่งในจังหวัดมาเตราแห่งแคว้นบาซีลีคาตา ในประเทศอิตาลีตอนใต้ และยังเคยเป็นเมืองหลวงของจังหวัดมาเตราและแคว้นบาซีลีกาในช่วงปีค.ศ. 1663-1806 เมืองนี้ตั้งอยู่ในหุบเขาเล็กๆ ที่ถูกแกะสลักเนื้อหินของภูเขาจนกลายเป็นบ้านเรือนตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งมาเตราเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมาเป็นเวลากว่า 10 สหัสวรรษ และมีศูนย์ประวัติศาสตร์ประจำเมืองที่เรียกว่า “Sassi” บอกเล่าประวัติความเป็นมาของเมืองและยังถือเป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโกตั้งแต่ปีค.ศ.1993


     เมืองมาเตราเป็นเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและมีบ้านเมืองอันเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในอิตาลี โดยบ้านเรือนของที่นี่จะมีการแกะสลักภูเขาหินเข้าไปให้กลายเป็นห้องหับต่างๆตั้งเรียงรายกันเป็นชั้นตามระดับความสูงของเนินหิน ทำให้ผู้คนเหมือนกับอาศัยอยู่ในถ้ำภายในภูเขาและเพื่อนบ้านยังมีที่อยู่อาศัยที่ใกล้ชิดกัน ปัจจุบันบ้านสลักหินในมาเตรามีความเสื่อมสภาพตามเวลาจึงไม่ได้มีสีขาวสะอาดเหมือนเมื่อก่อน


     บ้านแกะสลักในมาเตราบางแห่งนั้นสร้างโดบรรพบุรุษของพวกเขาตั้งแต่ 9,000 ปี ก่อน จึงมีความน่าทึ่งเป็นอย่างมากที่ที่อยู่อาศัยยังคงมีความสมบูรณ์ โดยปัจจุบันรัฐบาลได้เข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมืองให้สะอาดขึ้น มีการบูรณะซ่อมแซม มีการเปิดโรงแรม ร้านค้าและร้านอาหาร เพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว ซึ่งมาเตราเป็นเมืองยอกนิยมที่น่ามาถ่ายรูปลงอินสตาแกรมมากที่สุด เพราะยังเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และมีภูมิทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์

เครดิต : wikipedia.org
edition.cnn.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: