Travel Update :

สะพาน Buxian สะพานต้องมนต์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศจีน

สะพาน Buxian สะพานต้องมนต์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศจีน

สะพานคอนกรีตที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมจากหน้าผาหนึ่ง ไปยังอีกหน้าผาหนึ่ง ถูกสร้างขึ้นในปี 1987 สะพานระยะทางสั้นๆ แต่มากมายไปด้วยความซับซ้อนลายละเอียดในการสร้าง ทำให้มีความรู้สึกถึงมรดกจากราชวงศ์ของจีนในยุคโบราณ

     ด้วยการที่หน้าผา Xihai Grand Canyon หรือหมายถึง ทะเลตะวันตก เนื่องจากมักจะมีเมฆหมอกปกคลุมอยู่ ทำให้สะพานแห่งนี้ดูเหมือนจะลอยอยู่ท่ามกลางธรรมขาติแสนสวย แม้สะพานนี้จะเพิ่งสร้างขึ้นได้ไม่นาน แต่ก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก


     สะพานนี้ได้รับชื่อเล่นว่า "Fairy Walking Bridge" หรือแปลอย่างตรงๆคือ สะพานนางฟ้าเดิน ด้วยความรู้สึกที่ดูเหมือนสะพานแห่งสวรรค์ที่รายล้อมไปด้วยหมอกเมฆ ความจริงแล้ว บริเวณปีนหน้าผาบริเวณนี้ถูกเรียกได้ว่าเป็น “Magic Scenic Area" หรือ พื้นที่ต้องมนต์สะกด เพราะทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงาม อย่างเช่น ยอดเขาที่ได้ชื่อว่า “Cloud-Dispelling Pavilion" ที่ราวกับจะทะลุก้อนเมฆขึ้นไปด้านบน

เครดิต : atlasobscura.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: