Travel Update :

หินสลักลายอันศักดิ์สิทธิ์ ของชาวพุทธศาสนิกชนในทิเบต

หินสลักลายอันศักดิ์สิทธิ์ ของชาวพุทธศาสนิกชนในทิเบต

ทิเบต เมืองแห่งการศึกษาศาสนาพุทธแห่งหนึ่งของโลก มีบทสวดภาษาสันกฤตที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ครั้งหนึ่งเคยมีการสร้างสัญลักษณ์แทนความเมตตาของพระพุทธเจ้า แต่ความหมายอันแท้จริงนั้นไปไกลเกินกว่าจะสามารถแปลเป็นวลีที่ง่ายๆ การสวดมนต์พร้อมกับลูกปัดอธิษฐาน จึงเป็นเหตุที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในศาสนาพุทธในทิเบต เนื่องจากชาวทิเบตมีความเชื่อกันว่า หากทำเช่นนี้สามารถนำไปสู่การปลดปล่อยและแสดงถึงความเป็นชาวพุทธ


     เรามักจะพบเห็นธงพิมพ์ลายบทสวด หรือบทสวดที่พิมพ์ลงกระดาษแล้วม้วน แต่สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากสิ่งหนึ่งนั่นคือ หินที่แกะสลักและทาสีเป็นบทสวดไว้ บางก้อนก็ใช้สีสดใสในการออกแบบ หิน Mani หรือบทสวดแห่งทิเบต บางครั้งก็ถูกวางกองกันไว้ ยิ่งในช่วงหุบเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเขาที่เป็นทางผ่านของการอพยพย้ายถิ่นฐาน


     กินแกะสลักลายศักดิ์สิทธินี้ ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการทำสมาธิ พระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นคนสร้างขึ้นมา รวมไปถึงชาวบ้านชาวพุทธศาสนิกชนที่ต้องการทำสมาธิด้วย หิน Mani นี้สามารถพบเจอได้ในแถบบริเวณประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศเนปาลและภูฏานได้อีกด้วยเช่นกัน จะเห็นได้ว่าประเทศเหล่านี้ ต่างเป็นแหล่งของการศึกษาทางพระพุทธศาสนา ซึ่งยังได้รับการฝึกฝนออกไปอย่างกว้างขวาง

เครดิต : amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: