Travel Update :

มหาวิหารซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมของทุกศาสนา ในประเทศรัสเซีย


มหาวิหารซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมของทุกศาสนา ในประเทศรัสเซีย


มหาวิหารแห่งทุกศาสนาเป็นสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนเป็นที่รู้จักในชื่อ Staroye Arakchino ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย มีลักษณะเหมือนกับประสาทที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มประกอบด้วยหอคอยสุเหร่าและสถาปัตยกรรมรัสเซียอันเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียโบราณอันได้รับอิทธิพลมาจากไบแซนไทน์ที่เป็นโดมทรงหัวหอมกับสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ารัสเซียนกอธิก ซึ่งวิหารแห่งนี้มีตัวแทนของสถาปัตยกรรมทางศาสนาถึง 12 ศาสนาหลักของโลก


     สถาปัตยกรรมที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอื่นๆได้แก่ ไม้กางเขนศาสนาคริสต์, พระจันทร์เสี้ยวศาสนาอิสลาม,ดาราแห่งเดวิดและวัดศิลปะแบบจีน เมื่อเห็นภาพรวมของวิหาร Staroye Arakchino จากภายนอกจะพบว่ามีรูปแบบของปราสาทที่มีความหลากหลายมีสีสันที่แตกต่างกันแต่มองภาพรวมแล้วออกมาลงตัว ซึ่งวิหารแห่งนี้ไม่ได้มีการประกอบพิธีกรรมตามศาสนาแต่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วัฒนธรรมที่รวบรวมศิลปะไว้ด้วยกัน


     ผู้ก่อตั้งวิหาร Staroye Arakchino คือศิลปิน Ildar Khanov ที่มีแนวคิดว่าทุกศาสนานั้นมีคุณค่าเท่ากัน “Temple Of All Religions” จึงเป็นเครื่องหมายที่ดีในการแสดงแนวคิดของเขาผ่านสถาปัตยกรรมทุกศาสนาภายใต้หลังคาเดียวกัน ซึ่งวิหารแห่งนี้เริ่มก่แสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2535 Khanov ต้องการเห็นสัญลักษณ์ของศาสนา 16 ศาสนาทั่วโลก แต่เขากลับเสียชีวิตเสียก่อน และกฎสัญลักาณ์ทางศาสนาเพียง 12 ศาสนาเท่านั้น

เครดิต : amusingplanet.com


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: