Travel Update :

The Call ย่านเก่าแก่ ชุมชนชาวยิวในฌิโรนา ประเทศสเปน

The Call ย่านเก่าแก่ ชุมชนชาวยิวในฌิโรนา ประเทศสเปน

เมืองฌิโรนาเป็นเมืองที่สวยงามและมีหลายสิ่งที่น่าค้นหาและเยี่ยมชม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนยิวที่ก่อตั้งเมื่อ 600 ปีก่อน จึงไม่แปลกใจที่ชุมชนชาวยิวจะถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติของโลก จริงๆ แล้วมีหลายๆ เมืองที่มีชาวยิวอาศัยอยู่ แต่ส่วนใหญ่แล้วชาวยิวจะไม่ค่อยอาศัยรวมกับผู้อื่นในเมือง


     เนื่องจากชาวยิวมี ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีการใช้ชีวิต ลักษณะนิสัยที่แตกต่างจากคนในประเทศสเปนจึงทำให้ชาวยิวไม่เคยมีการรวมกลุ่มหรืออยู่ร่วมกับคนในประเทศเลย ชาวยิวเรียกตัวเองว่า "El Call"

     ชุมชนชาวยิวที่ยังคงอยู่ที่ฌิโรนานั้นอพยพมาตั้งแต่ ปี 982 แต่จนกระทั่งปี 1160 ก็ยังไม่เห็นาว่าชุมชนชาวยิวนั้นอยู่รวมเป็นกลุ่ม แต่จะอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวเสียมากกว่า ชุมชนชาวยิวมีความสำคัญกับแคว้นกาตาลุญญาเป็นภูมิภาคหนึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสุดของคาบสมุทรไอบีเรีย ปัจจุบัน ซึ่งชาวยิวได้รับการดูแลเป็นพิเศษโดยกษัตริย์ของแคว้น เนื่องจากชาวยิวนั้นจ่ายภาษีมากกว่าชาวแคว้นจึงได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากกษัตริย์


     ชุมชนชาวยิวที่ถูกอนุรักษ์ตั้งอยู่ที่ถนน Força เป็นชุมชนที่ซับซ้อนเหมือนเขาวงกตเนื่องจากมีถนนแคบและสนามรอบบ้านและยังคงอยู่แบบเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนสมัยยุคกลาง ที่ชุมชนชาวยิวในฌิโรนาประเทศสเปนเป็นชุมชนชาวยิวที่ถูกอนุรักษ์เป็นอย่างดีและเป็นที่รู้จักในระดับโลกซึ่งยังคงหลักฐานหลายๆ อย่างเกี่ยวกับชาวยิวที่สำคัญและยังคงสามารถศึกษาได้จนทุกวันนี้เครดิต : tourismwithme.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: