Travel Update :

สวนสุสานที่มีความสวยงามและเขียวชอุ่ม แห่งเอกวาดอร์

สวนสุสานที่มีความสวยงามและเขียวชอุ่ม แห่งเอกวาดอร์

Tulcan เมืองหลวงของ Carchi เอกวาดอร์ เมื่องเล็กๆ ที่มีคนอาศัยอยู่ 60,000 คน ตั้งอยู่ที่เขตแดนระหว่างโคลอมเบียและเอกวาดอร์ สำหรับนักท่องเที่ยว Tulcan ให้ความรู้สึกที่น่าจดจำเนื่องจากความโดดเด่นของของ Tulcan ยกเว้นการที่อยู่ใกล้กับโคลอมเบียสถานที่ที่วุ่นวาย เนื่องจากมีการค้าผ่านไปมาในแต่ละวัน

     สถานที่ปลงศพซึ่งมีคุณค่าในการเยี่ยมเยือน ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนสถานที่ปลงศพเนื่องจากเป็นสถานที่สถิตของวิญญาณและสุสาน ต้นไซปรัสที่เป็นพุ่ม


     สถานที่ปลงศพของ Tulcan พบเมื่อปี 1932 เพื่อใช้แทนที่สถานที่ฝังศพที่เดิมที่อยู่บนเขาที่ Santiago ที่เกิดแผ่นดินไหวอย่างหนักในปี 1932 มันถูกสร้างบนพื้นดินกว่า 8 เอเคอร์ ทางตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ห่างจากสถานที่ที่มีประชากรมาก เพราะเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาด ภูมิประเทศที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ฝังศพที่มีหินปูนซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ต้นไซปรัสเจริญงอกงาม

     นายกเทศมนตรีของสวน Tulcán คือ José María Franco Guerrero เริ่มที่ตัดต้นไม้แต่ละต้นให้มีรูปร่างต่างกัน เลียนแบบรูปสลักบนเสาแนวอารบิกและโคลัมเบียน ซึ่งเป็นรูปตามตำนาน อื่นๆ คือสัตว์และรูปแบบเรขาคณิต ซึ่งมีทั้งหมด 300 รูปร่างรวมทั้งหมด


     เพื่อระลึกถึงงานของ Mr. Guerrero ซึ่งจะเริ่มในปี 1984 เมื่อไม้แต่งทรงถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยสถาบันมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเอกวาดอร์ ในปีเดียวกัน กระทรวงการท่องเที่ยวประกาศว่าสวนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งชาติ José María Franco Guerrero เสียชีวิตในปี 1985 และฝังอย่างเหมาะสมในสุสานท่ามกลางความงดงาม สุสานที่ Tulcán สวยงามมากราวกับเป็นการเชื้อเชิญให้คนมีความปรารถนาที่จะเสียชีวิตเพื่อมาฝังศพที่นี่เครดิต : amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: