Travel Update :

เรียนรู้ประวัติศาสตร์มองโกเลีย ผ่านพระราชวังฤดูหนาว กษัตริย์บอกด์ข่าน

เรียนรู้ประวัติศาสตร์มองโกเลีย ผ่านพระราชวังฤดูหนาว กษัตริย์บอกด์ข่าน

หากจะพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศมองโกเลีย คงจะหนีไม่พ้น “Winter Palace of the Bogd Khan” หรือ พระราชวังฤดูหนาวของ บอกด์ ข่าน ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ 8 และองค์สุดท้ายของราชอาณาจักรมองโกเลีย และบอกด์ข่าน ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เป็นอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่า ทรงเป็นพระประมุขของศาสนาพุทธในมองโกเลียอีกด้วย


     สำหรับพระราชวังฤดูหนาวแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1893-1903 ซึ่ง บอกด์ ข่าน ประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้เป็นเวลา 20 ปี ก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1924 จากนั้นพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1926


     พระราชวังฤดูหนาว บอกด์ข่าน แห่งนี้จะแบ่งการเข้าชมเป็น 2 ส่วน ส่วนที่เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับเก่าของบอกด์ ข่าน และพระราชินี มีการจัดแสดงเป็นสัดส่วน ทั้งห้องบรรทม เครื่องทรงต่างๆ เครื่องใช้ไม้สอย และของสะสมของกษัตริย์ สภาพของโบราณวัตถุยังคงอยู่ในสภาพดี ทำให้เราได้เห็นถึงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชาวมองโกเลีย สำหรับราชวงศ์ชั้นสูง รวมถึงลักษณะรูปร่างของชาวมองโกเลียในสมัยก่อน น่าจะตัวใหญ่ คาดเดาเอาจากเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ฉลองพระองค์ที่นำมาจัดแสดง จะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ


     และพื้นที่อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของวัดที่อยู่ในเขตพระราชฐาน มีอาคารแยกย่อยยุบยิบหลายห้อง แบ่งเป็นสัดส่วน มีโบราณวัตถุ ทั้งภาพเขียน ภาพทังกา (แบบทิเบต) ที่ภาพต่างๆเขียนจากผ้าไหม สวยงาม และยังมีรูปปั้น รูปหล่อ พระพุทธรูปนิกายมหายานแบบทิเบตที่เป็นของเก่า อายุเป็นร้อย ๆ ปี อีกมากมาย สำหรับพื้นที่ส่วนนี้ สามารถถ่ายภาพได้แต่ต้อง จ่ายเงินเพิ่มให้กับทางพิพิธภัณฑ์ เราเดินเที่ยวชมความงดงามของพระราชวังฤดูร้อนของ บอกด์ข่าน อยู่เกือบ 1 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนจะแล้วเสร็จ และเดินออกมาด้วยความประทับใจกับศิลปะอันทรงคุณค่าของบ้านเมืองเขา ที่อนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชม เราเองเป็นคนชอบดูงานพิพิธภัณฑ์ เราว่ามันคือการบ่งบอกรากเหง้าของวัฒนธรรมอันดีของแต่ละประเทศได้ดีเลยทีเดียวบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: