Travel Update :

แนวพุ่มไม้อันวิจิตรและเป็นระเบียบแห่งพระราชวังเชิงบรุนน์

แนวพุ่มไม้อันวิจิตรและเป็นระเบียบแห่งพระราชวังเชิงบรุนน์

พระราชวังสถานที่สำคัญเกี่ยวสถาปัตยกรรม และอนุสาวรีย์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในประเทศ พระราชวังแห่งนี้ก่อนหน้าเคยเป็นสถานที่ประทับของราชวงศ์ฮับส์บูร์กตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ถึง 19


     ชั้นล่างของพระราชวังเป็นที่พักขนาดเล็กและกลายเป็นสถานที่พักผ่อนช่วงฤดูร้อนของครอบครัว Habsburgแต่ช่วงที่ถูกโจมตีโดยตุรกีในปี 1683 บ้านถูกทำลายลงไปและถูกสร้างใหม่ช่วงยุค 1740 และ ยุค 50 ช่วงการปกครองของ Maria Theresa เนื่องจากได้รับมรดกจากการแต่งงาน ช่วงการก่อสร้างมีการขยายสถานที่พักสำหรับฤดูร้อน และสวนคบาโรกแสนสวยซึ่งจะอยู่รอบๆพระราชวัง สวนบาโรกเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจของพระราชวังและแสดงถึงการตกแต่งอันปราณีตภายด้านนอกพระราชวัง


     ส่วนที่กว้างใหญ่ที่สุดของด้านหน้าพระราชวังหันหน้าเข้าหาสวนคือ Great Parterre ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สวยงามมากบนภูเขาขนาดเล็กที่อยู่แค่ตรงข้ามพระราชวังประกอบไปด้วยสวนสไตล์ฝรั่งเศสเรียกว่า parterre de broderie การตกแต่งของต้นไม้จะเป็นแนวเดียวกันและมีการตัดแต่งให้มีขนาดเท่าๆ กัน ความสูงตามแนวเท่าๆ กัน เรียงกันไปตามถนนและทางเดิน ต้นไม้ที่ปลูกเป็นแนวแถวเหล่านี้มีการเริ่มปลูกตั้งแต่ปี 1750 และยาว 30 กม.


     ต้นไม้จะถูกตัดแต่งทุกปีโดยคนสวนเพื่ออนุรักษ์การเรียงแถวเป็นแนวเดียวกันของต้นไม้ และสไตล์การตกแต่งที่เป็นแบบเดียวกัน พระราชวังเชิงบรุนน์เป็นหนึ่งในมรดกโลกขององค์กร UNESCO ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายเครดิต : amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: