Travel Update :

ประตูชัยบรันเดินบวร์ค แลนด์มาร์คแห่งเยอรมนีที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ประตูชัยบรันเดินบวร์ค แลนด์มาร์คแห่งเยอรมนีที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ประตูชัยบรันเดินบวร์ค สเน่ห์อันงดงามแห่งเบอร์ลิน ถือเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญแห่งเยอรมนี และเป็นสัญลักษณ์แห่งการกลับมารวมตัวกันของเยอรมนีตะวันตกกับเยอรมนีตะวันออกหลังจากเกิดสงครามเย็นระหว่างฝั่งตะวันออกและตะวันตก ทางด้านสถาปัตยกรรมนั้น ประตูหินทรายบรันเดินบวร์คได้แสดงให้เห็นว่า ยุคนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูคลาสสิคในเยอรมนี ประตูบรันเดินบวร์คตั้งอยู่ฝั่งตะวันของใจ


     กลางกรุงเบอร์ลินบริเวณชุมทางระหว่างถนนหลวงอุนเทอร์ เดน ลินเดน (Unter den Linden) กับถนนอีบัทสทราสเซ่ (Ebertstraße) พระเจ้าฟรีดริช วิลเฮล์มที่ 2 แห่งปรัสเซียทรงมีรับสั่งให้สร้างประตูบรันเดินบวร์คเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ การก่อสร้างประตูบรันเดินบวร์คจะอย่ในช่วงปี 1788 และ 1791 ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างแนวกรีกโบราณที่ออกแบบโดยสถาปนิกนายคาร์ล ก็อทท์ฮาร์ด แลงฮานส์ชื่อ (Carl Gotthard Langhans) โดยได้รับแรงบันดาลใจจากอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ทางเข้าสู่อะโครโพลิสแห่งเอเธนส์ ประตูบรันเดินบวร์คมีความสูง 26 เมตร ยาว 65.5 เมตร และลึก 11 เมตร ประกอบไปด้วยเสาแบบดอริก 12 ต้น ด้านละ 6 ต้น


     ในปี 1961 ประตูชัยบรันเดินบวร์คถูกสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าไปเนื่องจากเป็นช่วงที่กรุงเบอร์ลินมีการสร้างกำแพงกั้นระหว่างฝั่งเยอรมนีตะวันตกกับเยอรมนีตะวันออกซึ่งเป็นช่วงสงครามเย็นในประเทศเยอรมนี ต่อมาในปี 1989 วันที่ 22 ธ.ค. ประชาชนกว่า 1 แสนคน ก็ได้กลับมาเฉลิมฉลองและมีการเปิดใช้ประตูชัยบรันเดินบวร์คอีกครั้ง หลังกำแพงเบอร์ลินถูกพังลง ประตูชัยบรันเดินบวร์คจึงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการกลับมารวมเป็นหนึ่งของเยอรมนี
เครดิต : visitberlin

wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: