Travel Update :

'วัดเส้าหิน' วัดศักดิ์สิทธิ์ในตำนานกับวิทยายุทธอันเลื่องชื่อ

'วัดเส้าหลิน' วัดศักดิ์สิทธิ์ในตำนานกับวิทยายุทธอันเลื่องชื่อ

วัดเส้าหลินถูกสร้างขึ้นในปี 495 โดยจักรพรรดิเสี่ยวเว่น (Xiaowen) แห่งราชวงศ์หยู่เหนือ (Northern Wei) เพื่อเป็นที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ชาวอินเดีย Batuo หลังจากนั้นประมาณ 32 ปีต่อมา พระภิกษุสงฆ์ชาวอินเดีย พระโพธิธรรมเถระ หรือตั๊กม้อ (สำเนียงแต้จิ๋ว หรือ ต๋าหมอในสำเนียงจีนกลาง) ได้เดินทางมายังวัดเส้าหลิน และเป็นพระสงฆ์องค์แรกที่ได้เผยแพร่หลักคำสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานิกายเซน ที่ชาวจีนเรียกกันว่า ฉาน ซึ่งรากศัพท์คือ ฌาน ในภาสันสกฤตนั่นเอง ทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระสังฆราชคนแรกของชาวจีน หลังจากนั้นเป็นต้นมาวัดเส้าหลินได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนานิกายฉาน หรือที่รู้จักกันในชื่อนิกายเซนนั่นเอง


     วัดเส้าหลินมีชื่อเสียงในประเทศจีนและในต่างประเทศเป็นอย่างมาก ได้รับการกล่าวขานในเรื่องของกระบวนท่าวิทยายุทธ เพลงหมัดมวย พลังลมปราณและกังฟูเส้าหลิน มีตำนานกล่าวถึงวัดเส้าหลินว่าในอดีต พระโพธิธรรมเถระ พบพระสงฆ์ที่มีกำลังอ่อนแอและสุขภาพไม่ดีหลังจากการปฏิบัติธรรมเป็นระยะเวลายาวนาน ดังนั้นจึงพัฒนาศิลปะการต่อสู้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่พระสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นพื้นฐานของกังฟูเส้าหลิน อย่างไรก็ตาม ศิลปะการต่อสู่ส่วนใหญ่ของที่นี่ เป็นการผสมผสานเข้ากันระหว่างังฟูเส้าหลินและพุทธศาสนานิกายเซน


     วัดเส้าหลินตั้งอยู่บนเทือกเขาอันศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทือกเขาซงซาน หนึ่งในจำนวนห้ายอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน ซึ่งเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดทั้งในด้านของประวัติศาสตร์และในแวดวงยุทธภพ บริเวณรอบๆ วัดเป็นพื้นที่โล่งกว้าง ใช้สำหรับฝึกวิทยายุทธ นอกจากนี้บริเวณรอบๆ ยังรายล้อมด้วยเจดีย์น้อยใหญ่ ซึ่งเป็นสุสานของอดีตเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ ซึ่งมีมาตั้งแต่ในยุคสมัยของราชวงศ์ถัง ในช่วงรุ่งเรืองมีพระภิกษุมากกว่า 3,000 องค์ สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ของวัดเส้าหลินได้รับการบูรณะขึ้นใหม่และทำปรับปรุงการฟื้นฟูอยู่ในขณะนี้
เครดิต : shaolinus.com
wikipedia.org
touropia.com
wikipedia.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: