Travel Update :

Teufelsbrücke สะพานปีศาจในสวิตเซอร์แลนด์

Teufelsbrücke สะพานปีศาจในสวิตเซอร์แลนด์

ตามความเชื่อ สะพานเก่าแก่ในทวีปยุโรปนั้นจะถูกเรียกว่าสะพานปิศาจ เนื่องจากสะพานเหล่านี้จะถูกสร้างด้วยความยากลำบากและมีความเสี่ยง ดังนั้นผู้คนที่สร้างสะพานต้องใช้ความกล้าหาญและความพยายามอย่างยิ่งยวดในการสร้างสะพานเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วง

     หากกล่าวถึงสะพานปิศาจที่มีชื่อเสียง คงจะหนีไม่พ้นสะพาน Teufelsbrücke ในเมือง Uri ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองเล็กๆ กับธรรมชาติและหุบเขาอันงดงาม สะพานปิศาจ Teufelsbrückelihk แห่งนี้สร้างข้ามผ่านช่องหุบเขา Schöllenen Gorge และแม่น้ำ Reuss ซึ่งอยู่ท่ามกลางหุบเขา


     ตำนานเล่าว่าการสร้างสะพาน Teufelsbrücke แห่งนี้ยากลำบากมาก ชาวบ้านต่างสิ้นหวัง คนเลี้ยงสัตว์จึงขอให้ปิศาจช่วยสร้างสะพานให้สำเร็จ แต่มีข้อแม้ว่า ผู้ที่ข้ามสะพานคนแรกต้องสูญเสียวิญญาณให้กับปิศาจตนนี้ นั่นหมายความว่าต้องแลกด้วยหนึ่งชีวิตเพื่อสร้างสะพานให้สำเร็จ ชาวบ้านต้องยอมตกลงตามนั้น เมื่อสะพานสร้างสำเร็จ ชาวบ้านจึงออกอุบายให้แพะข้ามสะพานแทนคน ทำให้ปิศาจโกรธแค้นมาก ปิศาจจึงต้องการระบายความโกรธโดยที่มันจะนำเอาหินก้อนโตมาทุ่มลงสะพานให้แตกเป็นเสี่ยงๆ ระหว่างทางที่ปิศาจจะมาทำลายสะพานแห่งนี้นั้น มันได้พบกับหญิงชราสวมไม้กางเขน ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเจ้าปิศาจตนนี้จะกลัวและหนีไป จึงได้ทำหินตกไว้ใกล้กับสะพาน


     ช่องเขา Schöllenen Gorge เป็นเส้นทางสำคัญและทางผ่านไปสู่ St. Gotthard แต่มันได้หยุดใช้งานตั้งแต่สมัยศตวรรษ 13 เนื่องจากต้องผ่านแม่น้ำ Reuss ซึ่งมีความเชี่ยว สะพานที่แรกถูกสร้างข้ามแม่น้ำในปี 1230 เป็นสะพานทำมาจากไม้จึงต้องซ่อมแซมอยู่บ่อยครั้ง

     ในศตวรรษที่ 16 สะพานไม้ถูกแทนที่ด้วยสะพานหินรูปโค้ง ซึ่งอนุญาติให้ล่อที่บรรทุกสินค้าผ่านเท่านั้นจนถึงช่วงต้นของศตวรรษ 19 ในปี 1799 เกิดเหตุการณ์น่าสลดขึ้นคือ เกิดการสู้รบระหว่าง กองกำลัง Suvorov กองกำลังของรัสเซียกับกองกำลังสวิส เกิดขึ้นช่วง สงครามนโปเลียน สะพานถูกทำงานอย่างมากโดยกองกำลังทหารฝรั่งเศส สะพานค่อยๆถูกพัดหายไปกับพายุในช่วงปี 1888


     แต่แล้วในปี 1820 สะพานก็ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้เวลา 10 ปี ซึ่งใช้เวลาสร้างเป็นระยะเวลนานเนื่องจากความยากของการสร้างสะพาน ในที่สุดสะพานแห่งใหม่นี้ก็สามารถรองรับการสัญจรจำนวนมากได้ถึงศตวรรษที่ 20 เท่านั้น จึงทำให้ต้องสร้างสะพานขึ้นมาใหม่เป็นสะพานคอนกรีตมี 2 เลนส์ ในปี 1958 เพื่อรองรับการสัญจรเพิมขึ้น อย่างไรก็ตามสะพานแห่งนี้ถูกปิดตายห้ามใช้ ณ ปัจจุบันต่อมาในปี 1944 รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ได้ออกเหรียญที่ระลึกเป็นเรื่องราวที่ปิศาจกำลังจะนำหินมาขว้างสะพาน น่าแปลกที่หินหนัก 220 ตันลูกนี้ยังคงวางอยู่ที่เดิม ที่ที่ตำนวนของปิศาจตนนี้ได้ถูกกล่าวไว้

เครดิต : amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: