Travel Update :

วิถีสโลว์ไลฟ์ 'หมู่บ้านแห่งราบลุ่มแม่น้ำไนล์' ในเซาท์ซูดาน

วิถีสโลว์ไลฟ์ 'หมู่บ้านแห่งราบลุ่มแม่น้ำไนล์' ในเซาท์ซูดาน

The Sudd คือชื่อเรียกของพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำอันกว้างใหญ่ ตั้งอยู่ในเซาท์ซูดานหรือซูดานใต้ โดยมีแม่น้ำไนล์เป็นเส้นเลือดใหญ่ของไหลผ่านพื้นที่นี้ โดย The Sudd ได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้ำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีขนาดแปรผันประมาณ 30,000 ตารางกิโลเมตร แต่ถ้าอยู่ในช่วงฤดูฝนจะมีระดับน้ำขยายไปได้ถึง 130,000 ตารางกิโลเมตร เป็นขนาดๆที่พอๆกับเกาะอังกฤษทั้งเกาะ


     พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ The Sudd มีลักษณะเด่นตรงที่เต็มไปด้วยรูปแบบของพื้นที่ที่จะเปลี่ยนแปลงไปทุกปี เนื่องจากจากเหล่าพืชน้ำเช่น ผักตบชวา ต้นกก ลอยอยู่ในน้ำเป็นแพหนากลายเป็นสีเขียมชอุ่มไปทั่วทั้งดินแดน โดยบริเวณกระแสน้ำไหลผ่านก็จะถูกเว้นเป็นช่องทางของแม่น้ำที่เลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามกระแสน้ำ ซึ่งบริเวณที่มีพืชน้ำที่เป็นน้ำตื้นก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของส่งมีชีวิตเช่น จระเข้และฮิปโปโปเตมัส นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเกาะลอยจากกลุ่มพืชที่มีความยาวกว่า 30 กิโลเมตร และเป็นที่ที่มีมนุษย์อาศัยอยู่อีกด้วย


     การเข้าถึง The Sudd เป็นไปได้ยากทั้งทางบกและทางน้ำ เนื่องจากพืชช้ำอย่างเช่นต้นกกและผักตบชวามีความหนาแน่นมาก และอาจทำให้เส้นทางเรือเปลี่ยนแปลงหรือบังคับได้ยาก แต่ก็ยังมีชาวบ้านหรือชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มายาวนาน พวกเขาใช้เกาะลอยเล็กๆในการสร้างเป็นบ้านลอยน้ำท่ามกลางที่ราบลุ่ม และหาอาหารด้วยการตกปลา มีวัฒนธรรมถนอมอาหารจากการตากปลา และยังมีการสร้างเรือขนาดเล็กเอาไว้พายไปพายมาในบริเวณใกล้ๆ


เครดิต : amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: