Travel Update :

อ่างเก็บน้ำ Ivanhoe ถูกปกคลุมด้วยลูกบอลพลาสติกกว่า 4 แสนลูก

อ่างเก็บน้ำ Ivanhoe ถูกปกคลุมด้วยลูกบอลพลาสติกกว่า 4 แสนลูก

ในปี ค.ศ. 2007 กรมคุ้มครองน้ำในลอสแอนเจลิส ได้ตรวจพบความเข้มข้นของสารจำพวก Bromate ในระดับสูง ในบริเวณอ่างเก็บน้ำ Ivanhoe ที่ลอสแอนเจลิส ซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารก่อมะเร็งเมื่อทำปฏิกิริยากับคลอรีนและแสงแดด สาร Bromind นั้นเกิดขึ้นตามธรรมชาติในน้ำใต้ดิน และคลอรีนก็ถูกใช้ในการยับยั้งแบคทีเรีย แต่แสงแดดซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่ทำให้เกิดสารตั้งต้นเหล่านี้เป็นอันตราย อ่างเก็บน้ำอายุราว102ปีแห่งนี้ ถูกส่งไปยังผู้บริโภคในเมือง บริเวณทางตอนใต้ของลอสแอนเจลิส เมื่อกรมคุ้มครองน้ำรับรู้ถึงปัญหานี้ จึงมีการวางแผนสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่ขึ้นใน Griffith Park แต่ในขณะที่กำลังสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่นี้ จำเป็นต้องหาวิธีการป้องกันแสงแดดส่องลงมาที่ผืนน้ำในอ่างแห่งนี้เสียก่อน     มีความเห็นที่จะใช้ผ้าใบหรือใช้แผ่นโลหะขนาดใหญ่ปกคลุมอ่างไว้แต่ก็พบว่าทั้งสองทางนั้นใช้ต้นทุนที่ค่อยข้างสูงในหารทำและใช้ระยะเวลานานเกินไปในการผลิต จนมีนักชีววิทยาคนหนึ่งชื่อ Brian White ได้แนะนำสิ่งที่เรียกว่า “ลูกบอลนก” โดยทั่วไปจะถูกใช้ในสนามบิน เพื่อฟ้องกันฝูงนกมารวมตัวกันบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำนสนามบิน ลูกบอลเหล่านี้ทำจากโพลีเอธิลีน ซึ่งใช้ต้นทุนเพียง 0.40 เหรียญต่อลูก ด้านนอกเคลือบด้วยคาร์บอนและสีดำ ซึ่งเป็นสีที่ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้ดี


     ลูกบอลกว่า 4 แสนลูก ถูกปล่องลงสู่อ่างเก็บน้ำในเดือนมิถุนายน 2008 ซึ่งยังคงอยู่ต่อไปอีก 4-5 ปี จนกว่าอ่างเก็บน้ำแห่งใหม่จะเสร็จสมบูรณ์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: