Travel Update :

อัศจรรย์สถาปัตยกรรม 'โบสถ์ในต้นโอ๊ค' แห่งหมู่บ้านฝรั่งเศส

อัศจรรย์สถาปัตยกรรม 'โบสถ์ในต้นโอ๊ค' แห่งหมู่บ้านฝรั่งเศส

โบสถ์ต้นโอ๊ค ตั้งอยู่ใน Allouville-Bellefosse ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆของประเทศฝรั่งเศส ที่นั่นมีแลนด์มาร์คที่น่าสนใจก็คือต้นโอ๊คเก่าแก่ที่มีความโหลกลวงภายในและกลายเป็นที่ตั้งของโบสถ์เล็กๆสองแห่ง โดยโบสถ์มีลักษณะเหมือนกับบ้านบนต้นไม้เพียงแต่ว่าที่นี่ใช้ความกลวงจนกลายเป็นความว่างเปล่าของต้นโอ๊คเป็นพื้นที่ของโบสถ์ โดยมีการติดตั้งบันไดวันเพื่อสามารถเข้าถึงพื้นที่สูงตามลักษณะของต้นโอ๊คได้ ด้านอายุของต้นโอ๊คยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีอายุเท่าไร แต่ว่ากันว่าน่าจะมีอายุประมาณ 800-1,200 ปี เป็นหนึ่งในต้นไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก


     ในปีค.ศ.1600 ต้นโอ๊คได้ถูกฟ้าผ่าจนเกิดการเผาไหม้บริเวณลำต้น ทำให้บริเวณลำต้นกลายเป็นไส้กลวงโบ๋ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แต่แทนที่ต้นไม้จะตายมันกลับเริ่มงอกใหม่เป็นกิ่งก้านและใบจากบริเวณโคนของต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ การอยู่รอดอันน่าอัศจรรย์ของต้นโอ๊คได้รับความสนใจจากบาทหลวงดูดีทรอยต์และคุณพ่อดูเซอร์เซา พวกเขาอนุมานว่าแสงจากฟ้าผ่าที่ผ่ากลางมายังต้นไม้เป็นเหตุการ์ศักดิ์สิทธิ์ ทางบาทหลวงจึงตัดสินใจสร้างศาลให้พระแม่มารีโดยตรงในโพรงไม้ ส่วนโบสถ์อีกแห่งนี่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันก็ได้มีการสร้างเป็นโบสถ์แต่มีขนาดเล็กกว่า โดยโบสถ์ทั้งสองใช้ชื่อว่า Notre Dame de la Paix และ Chambre de l'Ermite

     ต้นไม้เคยเกือบจะถูกเผาครั้งหนึ่งในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสเพราะคนบางกลุ่มเห็นเป็นสัญลักษณ์ของระบบเก่า จึงมีการเปลี่ยนชื่อโบสถ์ต้นไม้เป็น “วิหารแห่งเหตุผล” ที่สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ ปัจจุบันต้นไม้มีความเก่าแก่มาก ลำต้นบางส่วนเหมือนกำลังจะตายลง แต่กิ่งก้านบางส่วนก็ยังแข็งแรงอยู่ โดยในโบสถ์ก็มีการตกแต่งด้วยกระจกเพื่อเป็นหน้าต่าง มีทุกสิ่งที่เหมือนโบสถ์ทั่วไปมี


เครดิต : amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: