Travel Update :

'หน้าผาสีทูโทน แห่งฮันสแตนตัน สหราชอาณาจักร

'หน้าผาสีทูโทน' แห่งฮันสแตนตัน สหราชอาณาจักร

ฮันสแตนตัน (Hunstanton) เป็นเมืองชายทะเลขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของ Norfolk ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นบริเวณชายหาดที่หันหน้าไปทางตะวันตกจึงสามารถเห็นพระอาทิตย์ตกดินได้อย่างชัดเจน โดยบริเวณนี้จะมีอาคารบ้านเรือนตั้งอยู่เรียงรายบนหน้าผาขนาดใหญ่ ซึ่งหน้าผาแห่งนี้มีความโดดเด่นตรงสีของหน้าผาที่มีความเป็นทูโทนคือสีส้มและสีขาวเแบบแบ่งชั้นอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงสภาวะการตกตะกอนที่เปลี่ยนไปในช่วงปลายยุคครีเทเชีย โดยหน้าผาแห่งนี้ทอดยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร


     หน้าผาขนาดใหญ่เป็นหินประเภทหนึ่งที่เรียกว่าหินชอล์ก เป็นหินปูนที่บริสุทธิ์อ่อน เนื้อละเอียดคล้ายดิน กำเนิดจากทะเล สำหรับหน้าผาแห่งนี้หินชอล์กมีความหนามีสีขาวและสีส้มสลับชั้นกันอย่างเด่นชัด ส่วนใหญ่กำเนิดในน้ำตื้นจากการสะสมตัวของจุลินทรีย์และสาหร่ายที่มีเนื้อปูนผสมและปนด้วยตะกอนแคลไซต์ มักมีเนื้อพรุนร่วน ซึ่งหน้าผาฮันสแตนตันเป็นตัวอย่างที่ดีในการอธิบายถึงลักษณะหินชอล์กที่เกิดขึ้นในยุคครีเทเชียส


     นอกจากหน้าผาแล้ว บริเวณชายหาดด้านล่างของหน้าผายังมีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นและแตกต่าง เพราะที่นี่ไม่ได้มีทรายอยู่ริมชายหาดเหมือนชายหาดทั่วไป แต่สิ่งที่มีมากคือก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่เลื่อนพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นหินปูนบ้างมีสีขาวสีเทา แต่หินบางกลุ่มก็ถูกปกคลุมด้วยมอสสีเขียวทั่วทั้งก้อน จนกลายเป็นก้อนสีเขียวตั้งอยู่เกลื่อนชายหาด น่าจะเป็นเพราะกลุ่มหินเหล่านี้อยู่ใกล้ความชื้นมากนั่นเอง
เครดิต : amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: