Travel Update :

Khevsureti เมืองป้อมปราการใหญ่ ในเทือกเขาคอเคซัส

Khevsureti เมืองป้อมปราการใหญ่ ในเทือกเขาคอเคซัส

เมืองที่ซ่อนตัวอยู่ในเทือกเขา Caucasus ทางตอนเหนือของจอร์เจีย เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของ Khevsureti เนื่องจากความซับซ้อนทางสภาพทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ และศาสนา และความขาดแคลนทางอุตสาหกรรมในพื้นที่ส่วนใหญ่ของ Caucasus ชนเผ่าทางตอนเหนือของ Caucasus มักจะทำการโจมตีและปล้นสะดมจากชาวจอร์เจียที่อาศัยอยู่ในภูเขา เพื่อการปกป้องหมู่บ้านของพวกเขา Khevsurs สร้างบ้านของพวกเขาให้อยู่ใกล้ชิดติดกัน ทำให้เกิดเป็นกำแพงป้องกันผืนเดียวกัน หมู่บ้านแห่งนี้ จึงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันจอร์เจียทางตอนเหนือ และปกป้องประเทศจากการรุกรานของชนเป่าเร่ร่อน


     หมู่บ้านที่น่าสนใจแห่งหนึ่งก็คือ หมู่บ้าน Shatili ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาลึกของ Arghuni หมู่บ้านนี้มีความซับซ้อน มีป้อมปราการที่อยู่ในช่วงของยุคกลางสมัยใหม่ และบ้านที่กำแพงชิดติดกันที่ทำจากหินและปูนขาว ทำหน้าที่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและป้อมปราการ ป้องกันทางเหนือของประเทศ ป้อมปราการแห่งนี้ประกอบด้วยโครงสร้างที่โดดเด่นด้วยอาคารที่หลังคาแบนและอาคาร 60 แห่งที่รวมกันเป็นป้อมปราการเดียวกัน สะท้อนให้เห็นความต้องการในการเผชิญหน้ากับการโจมตีของศัตรู


     ในปัจจุบันหอคอยยุคกลางจำนวนมากใน Shatili ถูกทิ้งร้าง ครอบครัวส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ในบ้านไม้สมัยใหม่ที่มีรั้วล้อมรอบ หมู่บ้านส่วนใหญ่ถูกทิ้งร้างและว่างเปล่า และได้ถูกยึกเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตในช่วงตั้นปี 1950 ในช่วงฤดูหนาวที่หมู่บ้านไม่สามารถเข้าถึงได้ทางถนนได้ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ก็อพยพออกจากหุบเขาแห่งนี้ไป

เครดิต : amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: