Travel Update :

ที่สุดแห่งความศรัทธา 'โบสถ์บนหุบเขาสูง' แห่งเอธิโอเปีย

ที่สุดแห่งความศรัทธา “โบสถ์บนหุบเขาสูง” แห่งเอธิโอเปีย

ราชอาณาจักรโบราณแอกซัมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเอธิโอเปีย ซึ่งเป็นประเทศแรกในโลกที่รับศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศ โดยมีการเผยแพร่ศาสนาในปีค.ศ. 330 ในสมัยมหากษัตริย์ Ezana ที่ประกาศให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำอาณาจักรและได้สั่งให้สร้างมหาวิหาร St. Mary of Tsion ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ศาสนาและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีตำนานเล่าว่าเจ้าชาย Menelik บุตรของกษัตริย์ Solomon และราชินี Sheba เป็นผู้นำหีบแห่งพันธสัญญาที่มีบัญญัติสิบประการมาประทับ ณ มหาวิหารแห่งนี้


     ในศตวรรษที่ 5 มี 9 นักบุญหรือมิชชันนารีชาวซีเรียจากคอนสแตนติโนเปิล เมืองหลวงคริสต์ศาสนจักรแห่งกรีกโบราณได้เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาที่เอธิโอเปีย โดยพวกเขาได้เดินทางไกลมากกว่าทุกครั้งด้วยการเดินทางลึกเข้าไปในชนบทตามเส้นทางคาราวาน ซึ่งมิชชันนารีเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการทำให้ศาสนาคริสต์ในเอธิโอเปียเติบโตขึ้นมาเป็นครั้งแรก พวกเขาได้แปลคัมภีร์ไบเบิลและตำราทางศาสนาอื่นๆจากภาษากรีกเป็นภาษาเอธิโอเปีย เพื่อให้ชาวบ้านสามารถอ่านรู้เรื่อง และมีการวาดภาพเกิดขึ้นเป็นตำราเฉพาะของคริสต์ศาสนาในเอธิโอเปีย และต่อมาจึงเกิดโบสถ์ขึ้นมากมายโดยพวกเขาจะขุดเจาะภูเขาหินให้กลายเป็นถ้ำเหมือนมนุษย์โบราณ


     โบสถ์โบราณเหล่านี้มักถูกสร้างขึ้นในสถานที่ที่ไม่น่าสร้างได้ เช่น โบสถ์ Abuna Yemata Guh ในภาคเหนือของประเทศ เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 มีพิกัดตั้งอยู่สะท้านฟ้าในความสูง 650 ฟุต บนพื้นผิวของยอดภูเขาหินอันแข็งแกร่ง โดยสามารถเข้าถึงได้ด้วยการปีนเท่านั้น ไม่มีแม้แต่เชือกหรือบันได บางแห่งก็นำท่อนไม้มาดัดแปลงให้เป็นสะพานเพื่อข้ามหุบเหวอย่างน่าหวาดเสียว เรียกได้ว่ามีศรัทธาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความกล้าหาญด้วยถึงจะสามารถเข้าไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้
เครดิต : amusingplanet.com

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: