Travel Update :

'อุโมงค์กัวเหลียง' ถนนบนหน้าผาสายระทึก ณ ประเทศจีน

'อุโมงค์กัวเหลียง' ถนนบนหน้าผาสายระทึก ณ ประเทศจีน

หมู่บ้านกัวเหลียง (Guoliang) เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่บนภูเขาไท่หยวนที่เข้าถึงได้ยากเพราะอยู่บนเขาและไม่มีถนนอย่างเป็นทางการ จึงเป็นปัญหาอุปสรรคของชาวบ้านในการคมนาคมขนส่ง ทางเดียวที่สามารถเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านคือการเดินทางโดย “บันไดฟ้า” ซึ่งเป็นบันไดสูงชันลักษณะเล็กแคบที่ฝังตัวอยู่ในภูเขาหน้าผา ต้องปีนป่ายอย่างทรหดจนกว่าจะถึงหมู่บ้าน ว่ากันว่าแม้กระทั่งชาวบ้านที่ความคล่องตัวและปราดเปรียวยังปีนบันไดนี้ไม่ได้ง่ายๆ


     เป็นเวลาหลายปีที่ชาวบ้านเพียง 350 คน อาศัยอยู่บนภูเขาไท่หยวนอย่างมีอุปสรรคเพราะยากที่จะคบค้าสมาคมกับคนภายนอกได้โดยง่ายและรัฐบาลก็หลับหูหลับตาไม่สนใจพวกเขา ชาวบ้านจึงเหลือทางเลือกสุดท้ายคือการ “สร้างอุโมงค์เจาะทะลุภูเขา” เพื่อการเชื่อมต่อกับโลกภายนอก ชาวบ้านตัดสินใจที่จะสร้างถนนด้วยตัวเอง พวกเขาค้าขายปศุสัตว์เพื่อระดมทุนในการซื้อเครื่องมือและวัสดุในการสร้างถนน โดยแรกเริ่มมีชาวบ้าน 13 คน เข้าร่วมโครงการนี้ พวกเขาไม่ใช่วิศวกรเป็นเพียงคนธรรมดา พวกเขาใช้เพียงเครื่องมือขุดเจาะ ความอดทนและความมุ่งมั่นในการสร้างถนนสำหรับชาวเมืองกัวเหลียง


     ชาวบ้านหลายคนได้เสียชีวิตลงในระหว่างการก่อสร้าง เพราะการก่อสร้างมีความอันตรายเนื่องจากอยู่บนภูเขาสูงและขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อสร้างจึงทำให้ไม่รู้ว่าพื้นที่บางพื้นที่เป็นอันตราย ในเวลา 3 วัน พวกเขาสามารถเจาะถนนได้ราวๆ 3 เมตร และสุดท้ายพวกเขาก็ใช้เวลาเกือบสิบปีสร้างถนนจนสำเร็จ ซึ่งมีลักษณะเป็นอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขาในความยาว 1.2 กิโลเมตร กว้าง 4 เมตร สูง 5 เมตร เปิดใช้งานจนถึงปัจจุบันและเริ่มเป็นจุดหมายปลายทางใหม่ของนักท่องเที่ยวเครดิต : atlasobscura.com
pandotrip.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: