Travel Update :

'Irohazaka' ถนนที่คดเคี้ยวที่สุดและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

'Irohazaka' ถนนที่คดเคี้ยวที่สุดและมีวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น

“Irohazaka” เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เชื่อมต่อเมืองนิกโก เมืองที่ตั้งอยู่ในทิวเขาของจังหวัดโทะชิงิ โดยเส้นทางนี้เชื่อมต่อระหว่างถนนระดับธรรมดาไปยังจุดสูงสุดของเมืองนิกโกที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ คำว่า “i-ro-ha” (อิ-โระ-ฮะ) เป็นสามใน 48 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น และคำว่า “zaka” (ซากะ) มีความหมายว่า “ลาด” ซึ่งชื่อของถนนก็มาจากลักษณะของถนนเองที่มีทางโค้งหักศอกทั้งหมด 48 เส้น ซึ่งแต่ละโค้งบนถนนจะมีตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นทั้ง 48 ตัว แปะไว้ในแต่ละโค้ง


     ถนน Irohazaka ประกอบไปด้วยถนนสองสายที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.1954-1065 เป็นทางพิเศษแห่งแรกๆในญี่ปุ่น โดยตอนแรกมีการเก็บค่าผ่านทางแต่ต่อมาได้เปิดให้บริการฟรี แต่ด้วยความเก่าแก่จึงเปิดให้ผ่านถนนแห่งนี้ในเฉพาะเวลาที่การจราจรไม่ติดขัด และที่นี่ยังมีจุดจอดรถเพื่อชมวิวของน้ำตกสองแห่งตามธรรมชาติที่อยู่บนเขา ถ้าขึ้นเป็นถึงชั้นสูงที่สุดก็จะพบกับดาดฟ้าสำหรับชมวิวทิวเขาและถนนได้อย่างกว้างไกล


     ถนนแห่งนี้ยังมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ว่ากันว่าเป็นเส้นทางยอดนิยมของผู้แสวงบุญทางพระพุทธศาสนาและยังเป็นเส้นทางไปสู่ทะเลสาบ Chuzenji ซึ่งอยู่ด้านบนของเนินเขาสูง ปัจจุบันถนน Irohazaka ยังเป็นหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น เพราะตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขา เมื่อเข้าสู่ฤดูใบไม้ช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน สีใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง สีส้ม สีเขียว เต็มข้างทางอย่างสวยงาม

เครดิต : amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: