Travel Update :

สวนเฉิงโถวซัน สวนในเมืองเก่าแก่ที่สุดของจีน

สวนเฉิงโถวซัน สวนในเมืองเก่าแก่ที่สุดของจีน

สวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองโบราณเฉิงโถวซัน มณฑลหูหนาน ในชนบทที่ห่างไกลและยากจนที่ประเทศจีน สวนเฉิงโถวซันได้รับรางวัล “ภูมิทัศน์แห่งปี” ในงานเทศกาลสถาปัตยกรรมโลกปี 2017 ซึ่งได้รับการออกแบบโดย turenscape โครงการนี้ได้รับการคุ้มครองว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของแผ่นดิน และได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม โดยสวนแห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่เพื่อการศึกษาเพื่อให้ผู้คนได้เห็นวิถึชีวิตชนบทของชาวเมืองสมัยก่อนที่เป็นรากเหง้าของประเทศ


     เฉิงโถวซันเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในประเทศมีอายุกว่า 6,500 ปี และยังพบว่าเมืองนี้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวเป็นครั้งแรกเป็นดั่งเมืองเกษตรกรรม ที่ได้รับการคุ้มครองโดยรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งทางรัฐบาลต้องการปกป้องบำรุงรักษาภูมิทัศน์ทางโบราณคดีให้เข้ากันกับยุคสมัยมากขึ้นแต่ยังต้องการให้คงสภาพเดิมไว้ พวกเขาจึงได้สร้างทางเดินเท้ารอบพื้นที่เก่าแก่เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถเดินชมภูมิทัศน์และศึกษาสิ่งแวดล้อมดั้งเดิม เส้นทางประกอบด้วยสะพานกระจกสูงเหนือพื้นดินให้จะทำให้เห็นมุมมองของพื้นทีได้อย่างเต็มรูปแบบ มีทางเท้าติดพื้นซึ่งมีรั้วกั้น ที่ทำให้สามารถเห็นกิจวัตรประจำของชาวบ้านอย่างการเกี่ยวข้าวได้อย่างใกล้ชิด


     โครงการอนุรักษ์เขตพื้นที่เก่าแก่เฉิงโถวซันมีผลตอบรับที่ดี ซึ่งทางกรรมการผู้ให้รางวัลภูมิทัศน์แห่งปีเผยว่า โครงการนี้สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และส่วนผสมของการนำประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีมาควบรวมกับการท่องเที่ยวได้อย่างดีเยี่ยม และยังสามารถสร้างประโยนชน์ด้ารการท่องเที่ยวให้กับคนในพื้นที่ เพราะนักท่องเที่ยวชาวจีนต่างก็ต้องการมาเยี่ยมชมเรียนรู้บรรพบุรุษที่เป็นดั่งรากเหง้าของพวกเขาและรู้ขั้นตอนกระบานการของการปลูกข้าวเกี่ยวข้าวที่พวกเขารับประทานในทุกวัน


เครดิต : designboom.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: