Travel Update :

ธรรมชาติสรรค์สร้าง 'หินรูปเต็นท์' สุดแปลก ในเทือกเขารัฐนิวเม็กซิโก

ธรรมชาติสรรค์สร้าง “หินรูปเต็นท์” สุดแปลก ในเทือกเขารัฐนิวเม็กซิโก

คาชา คาทูวี” (Kasha Katuwe) หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ “หินรูปเต็นท์” เป็นกลุ่มหินที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์คล้ายทรงกรวย ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของเทอกเขา Jemez ทางทิศตะวนตกฉัยงเหนือของรัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้คนลงความเห็นว่าหินทรงกรวยเหล่านี้มีลักษณะคล้ายกับสามเหลี่ยมของเต็นท์และเกาะอยู่บนเทือกเขาเป็นกลุ่ม ซึ่งรูปทรงของหินสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้พบเห็น


     หินเต็นท์รูปทรงกรวยก่อกำเนิดมาจากธรรมชาติ เมื่อ 6-7 ล้านปีที่ผ่านมา จากเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดและการพังทลายของหน้าดินรวมกับเถ้าภูเขาไฟที่หนากว่า 1000 ฟุต ประกอบกับเศษหินและก๊าซร้อนที่ถูกพัดพาลงสู่แนวลาดชันของเทือกเขา เมื่อเวลาผ่านไปลมและน้ำได้ตัดผ่านโขดหินเหล่านี้ ก่อให้เกิดหุบเขา รวมทั้งหืนรูปทรงกรวยสามเหลี่ยมเรขาคณิต ที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ตั้งตระหง่านอยู่ด้วยกันหลายก้อน โดยแต่ละก้อนจะมีความสูงไม่เกิน 90 ฟุต


     พื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาช้านานกว่า 7,000 ปี ในช่วงศตวรรษที่ 15 บรรพบุรุษชนเผ่าอินเดียนแดงก็ได้สร้างป้อมปราการบริเวณนี้เพื่อแสดงหลักฐานที่อยู่อาศัยของพวกเขา ปัจจุบันหินรูปเต็นท์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง และยังได้รับการยอมรับเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติในปี 2011เครดิต : amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: