Travel Update :

อารามศักดิ์สิทธิ์เซนต์จอร์จ มนต์ขลังในหุบเขาหินทะเลทรายแห่งเยรูซาเล็ม

อารามศักดิ์สิทธิ์เซนต์จอร์จ มนต์ขลังในหุบเขาหินทะเลทรายแห่งเยรูซาเล็ม

Wadi Qelt คือชื่อของหุบเขาหินขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในทะเลทรายจูเดีย อยู่ใกล้กับนครเยรูซาเล็มเมืองหลวงของประเทศอิสราเอล ในหุบเขาอันโดดเดี่ยวและแห้งแล้งนี้ ยังมีอารามศักดิ์สิทธิ์แห่งศตวรรษที่ 4 ตั้งอยู่ในซอกหลืบของหินแคนยอน เกาะติดกับผนังหินมาหลายศตวรรษ เป็นศาสนสถานภายใต้ศาสนาคริสต์นิกายกรีกออร์ธอร์ด็อกซ์ ซึ่งอารามแห่งนี้เคยมีนักบุญ Gorgias แห่งโคซิบา อาศัยอยู่ที่นี่


     ตำนานเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 4 เมื่อมีหลุ่มนักบุญได้เดินทางแสวงบุญอยู่ในทะเลทราย เพื่อเผยแพร่ศาสนา และได้พบกับหุบเขาหินแห่งนี้ จึงได้ตัดสินใจที่จะสร้างอารามศักดิ์สิทธิ์ขึ้น อำนวยการสร้างโดย John of the Thebes และตั้งชื่ออารามศักดิ์สิทธิ์ว่า “เซนต์จอร์จ” ตามชื่อของนักบุญ Gorgias โดยอารามแห่งนี้ได้ถูกโจมตีจากชาวเปอร์เซีย ผู้ได้ฆ่านักบุญกว่า 14 คนทิ้งที่นี่ ซึ่งกระดูกและกะโหลกของพวกเขาก็ยังอคงอยู่ในโบสถ์


     อารามเซนต์จอร์จได้ถูกโจมตีและทรุดโทรมมาหลายครั้ง แต่สุดท้ายก็ได้รับการบูรณะในปีค.ศ.1901 ซึ่งอารามแห่งนี้ก็มีลักษณะเป็นโบสถ์ที่เกาะอยู่กับผนังหินซึ่งยังมีความสมบูรณ์อยู่ ปัจจุบันอารามศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หลายเป็นที่รู้จักในนามอารามเพื่อให้ผู้แสวงบุญผู้หญิงและผู้มาเยือน และยังมีความเชื่อจากอาณาจักรไบเซนไทน์โบราณว่า ที่นี่สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้

เครดิต : amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: