Travel Update :

Drangsnes สระน้ำพุร้อน ความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในไอซ์แลนด์

Drangsnes สระน้ำพุร้อน ความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในไอซ์แลนด์

มีสระน้ำมากมายในประเทศไอซ์แลนด์ทราได้ใช้ประโยชน์จากความร้อนตามธรรมชาติของลักษณะภูมิประเทศของประเทศไอซ์แลนด์ แต่สระน้ำพุร้อนที่ Drangsnes เรียกได้ว่าเป็นอัญมณีที่ได้ซ่อนสระน้ำที่มีความหลากหลายของอุณหภูมิซ่อนอยู่


     สระน้ำพุร้อนแห่งนี้ ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองแห่งการประมงเล็กๆ ของ Drangsnes สระน้ำพุร้อนสาธารณะตั้งอยู่ติดบริเวณชายฝั่ง ตั้งอยู่ห่างจากถนนออกไปเพียงไม่กี่เมตรจากถนนใหญ่ที่วิ่งผ่านด้านข้างของอสระ แต่อาจจะไม่ได้มีป้ายบอกสัญญาณที่ชัดเจนนัก มีเพียงจุดสังเกตเพียงมีบ้านสีขาวเล็กๆ ตั้งอยู่ตรงกันข้ามของอีกฝั่งถนนของสระ อย่างไรก็ตาม จำนวนประชากรที่มีน้อยกว่า 100 คน ของเมืองนี้ จากประสบการณ์แล้วไม่ได้ทำให้การจราจรเลวร้ายมากนัก


     สระน้ำพุร้อนทั้ง 3 ถูกทำให้ร้อนด้วยความร้อนจากธรรมชาติ สระหนึ่งจะถูกทำให้คงไว้ที่อุณหภูมิที่เย็น ในขณะที่อีกสระหนึ่งยังคงมีอุณหภูมิที่ค่อนจ้างร้อน และสระที่สามก็จะมีอุณหภูมิที่อุ่นพอเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยความเป็นส่วนตัวและที่ตั้งที่เป็นที่นิยม ทำให้สระน้ำพุร้อน Drangsnes กลายเป็นสถานที่ยอดนิยมในการชมแสงเหนือในช่วงฤดูหนาวอันหนาวเหน็บ
เครดิต : atlasobscura.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: