Travel Update :

5 บ่อน้ำพุร้อนสุดสวย ณ อุทยานแห่งชาติ Yellowstone


5 บ่อน้ำพุร้อนสุดสวย ณ อุทยานแห่งชาติ Yellowstone


อุทยานแห่งชาติ Yellowstone ในไวโอมิงประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพื้นที่ที่มีพลังงานความร้อนใต้พิภพทางธรณีวิทยามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก กว่าครึ่งหนึ่งของลักษณะพลังงานความร้อนใต้พิภพอยู่ที่นี่ อุทยานแห่งนี้ทอดยาวกว่า 9,000 ตารางกิโลเมตร รวมไว้ทั้ง 10,000 บ่อน้ำพุร้อน เนื่องจากที่ตั้งของอุทยานตั้งอยู่บนภูเขาไฟโบราณที่ยังมีพลังงานอยู่


     The Grand Prismatic Spring เป็นน้ำพุร้อนที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานและในสหรัฐอเมริกา เป็นน้ำพุร้อนที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกที่ตั้งอยู่ในลุ่มบ่อน้ำพุร้อนส่วนกลาง (Midway Geyser Basin) ที่ได้ชื่อนี้มาก็เพราะสีสันที่ประกอบไปด้วยสีที่แตกต่างกันมากมาย คล้ายกับแสงสีขาวที่ส่องผ่านปริซึมแล้วแตกตัวแยกเป็นสีรุ้ง


     Chromatic Spring ตั้งอยู่ใน ลุ่มน้ำบ่อน้ำพุร้อนส่วนบน (Upper Geyser Basin) ของอุทยาน ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับ บ่อ Beauty Pool ในช่วงการการท่ายเถพลังงานจากบ่อหนึ่งไปอีกบ่อหนึ่ง อาจใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์


     Emerald Spring ตั้งอยู่ใน ลุ่มน้ำบ่อน้ำพุร้อน Norris ได้ชื่อมาจากสีเขียวของน้ำมี่สะท้อนแสงเป็นสีฟ้าสะท้อนกับสีเหลืองของกำมะถัน กลายเป็นสีมรกต


     Lion Geyser มาจากเสียงน้ำพุร้อนที่พุ่งออกมาจากใต้พิภพ ซึ่งคล้ายกับเสียงคำรามของสิงโต ซึ่งน้ำพุร้อนที่พุ่งออกมานี้สามารถสูงได้ถึง 90 ฟุต นาน1 ถึง 7 นาที

     Crested Pool เป็นน้ำพุร้อนลึก 42 ฟุตในลุ่มน้ำพุร้อนส่วนบน Upper Geyser Basin ใน มีชื่อว่า "ยอด" ซึ่งอยู่ล้อมรอบสระน้ำ แม้ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิ แต่ Crested Pool นี้ก็ปะทุขึ้นเช่นเดียวกับน้ำพุร้อนอื่นๆ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: