Travel Update :

“กูดามิส” ดินแดนเมืองรังผึ้งเก่าแก่แห่งลิเบีย

“กูดามิส” ดินแดนเมืองรังผึ้งเก่าแก่แห่งลิเบีย

กูดามิส” (Ghadames) เมืองที่มีฉายาว่า “ไข่มุกแห่งทะเลทราย” เป็นเมืองโอเอซิสทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอาหรับลิเบีย ซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดก่อนยุคซาฮารา และเป็นเมืองแรกๆที่แสดงถึงหลักฐานการตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิมของผู้คนสมัยก่อน โดยเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่กว่า 10,000 คน ส่วยใหญ่เป็นชาวเบอร์เบอร์ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านอิฐและบ้านโคลนที่สร้างขึ้นอย่างแน่นหนาเรียงต่อกันราวกับรังผึ้ง


     อาคารบ้านเรือนของเมืองดูดามิสนั้นมีลักษณะคล้ายกันคือใช้วัสดุจากอิฐและโคลน มีโครงสร้างที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นส่วนใหญ่ ด้านล่างจะเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว ส่วนด้านบนจะมีลักษณะเหมือนกันคือสร้างเป็นดาดฟ้าโล่งๆ เพื่อให้เหล่าผู้หญิงสามารถออกมาพักผ่อนยืดเส้นยืดสายได้ โดยปราศจากสายตาของชายนอกครอบครัว ดังนั้นเมื่อหมู่บ้านเรียงต่อกันไปทั่วทั้งพื้นที่ เวลามองจากด้านบนจะเห็นได้ชัดเจนถึงความเหมือนรังผึ้งของหมู่บ้าน โดยเมืองแห่งนี้มีประวัติการอยู่อาศัยของผู้คนมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 จึงมีบางส่วนที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก
เครดิต : amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: