Travel Update :

คิซี โปกอสต์ สถาปัตยกรรมงดงามอันเก่าแก่ 300 ปี ณ รัสเซีย


คิซี โปกอสต์ สถาปัตยกรรมงดงามอันเก่าแก่ 300 ปี ณ รัสเซีย

เขตคิซี (Kizhi) เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในบริเวณหมู่เกาะของทะเลสาบโอเนกา แห่งประเทศรัสเซีย เกาะนี้มีสิ่งที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือ เหล่าอาคารไม้ สถาปัตยกรรมดั้งเดิมอันสวยงามและมีอายุเก่าแก่กว่าหลายสิบอาคาร ที่ถูกย้ายมาประจำการ ณ เขตนี้เพื่อการอนุรักษ์อย่างจริงจัง โดยคาดว่ามีโครงสร้างสถาปัตยกรรมไม้โดยรวมกว่า 80 ชิ้นเลยทีเดียว จนที่นี่ได้รับการรับรองให้เป็นหนึ่งในมรดกของโลกของยูเนสโก


     ส่วนสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ คิซี โปกอสต์ (Kizhi Pogost) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่มีหอระฆังอยู่ติดกัน มีรูปทรงเป็นแปดเหลี่ยม สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เป็นดั่งอัญมณีของเกาะแห่งนี้ ด้วยการออกแบบและตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามของอาคารสมัยเก่า


     หลังคาโดมรูปทรงหัวหอมเป็นเอกลักษณ์กว่า 22 หลัง ที่โดดเด่นและสวยงามของศิลปะสไตล์รัสเซียและโบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายรัสเซียนออร์ทอดอกซ์ เป็นรูปแบบของอาคารที่คุ้นเคยกันดีคล้ายกับโดมของโบสถ์เซนต์เบิลอันมีชื่อเสียง แต่โบสถ์แห่งนี่ก่อสร้างขึ้นจากโครงสร้างไม้ทั้งหมด ถ้าได้มองเห็นใกล้ๆจธพบกับความละเอียดของการก่อสร้าง ภยในมีการตกแต่งเป็นพิพิธภัณฑ์และภาพวาดเก่าแก่ โบสถ์มีความสูงประมาณ 37 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นโครงสร้างถาวรจากไม้ที่สูงที่สุดในโลก นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและสถาปัตยกรรมสุดอลังการแห่งหนึ่งของรัสเซีย

 

เครดิต :  amusingplanet.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: