Travel Update :

ฮัวคา พุคยานา พีระมิดโบราณแห่งเมืองลิมา ประเทศเปรู


ฮัวคา พุคยานา พีระมิดโบราณแห่งเมืองลิมา ประเทศเปรู


ฮัวคา พุคยานา (Huaca Pucllana) โบราณสถานที่มีลักษณะเป็นพีระมิดโบราณอายุเก่าแก่กว่าพันปี สร้างขึ้นประมาณคริสตศักราชที่ 200-700 ก่อสร้างเรียนซ้อนกันขากอิฐและดินเหนียว มีประมาณ7ชั้น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมิราฟลอเรส เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญแห่งลิมา ประเทศเปรูflickr/Munir Squires


    การสร้างพีระมิด ฮัวคา พุคยานา มีจุดประสงค์หลักเพื่อบูชาพระเจ้า โดยสมัยก่อนมีนักบวชชั้นสูงผู้ปกครองอาณาจักรในหุบเขาบริเวณนั้น ต้องการจะแสดงพลังและอิทธิพลของตนในการควบคุมการใช้น้ำ ทั้งน้ำเค็มและน้ำจืด พีระมิดแห่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมา ซึ่งส่วนพีระมิดตั้งอยู่ใจกลางของพื้นที่ มีส่วนนี่เป็นกำแพงเมืองล้อมรอบ และส่วนที่เคยถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นโครงสร้างดินเผาขนาดเล็กหรือกระท่อม แสดงถึงการมีสังคมและชุมชนของที่นี่ นอกจากนี้โบราณสถานยังแบ่งเป็นสองส่วน ในส่วนแรกพบหลักฐานว่าเคยมีหลุมลึกซึ่งมีปลาและสิ่งมีชีวิตทางทะเลอื่นๆ เพื่อนำไปบูชาให้พระเจ้าพอใจ อีกส่วนหนึ่งคือแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งแสดงแสดงถึงอิธิพลของวัฒนธรรมชาววารี และยังมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการฝังศพของบุคคลสำคัญที่นี่ ฮัวคา พุคยานา เป็นโบราณศถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งล้อมรอบด้วยตึกรามบ้านช่องมากมาย เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของลิมา ประเทศเปรู
flickr/Jon Roberts


flickr/khegre


flickr/Thomas Quine


flickr/Municipalidad de Miraflores


flickr/Municipalidad de Miraflores


 


credit wikipedia.org


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: