Travel Update :

ธรรมชาติสวยยามหน้าร้อน..บนระเบียงไม้เหนือธารน้ำที่เกียวโต


ธรรมชาติสวยยามหน้าร้อน..บนระเบียงไม้เหนือธารน้ำที่เกียวโต Photo : mingo's photo.collection


ทัวร์ญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อนในญี่ปุ่นกันแล้วนะคะ ท่ามกลางอากาศที่แสนร้อนอบอ้าว เหล่าร้านอาหารและร้านชากว่า 100 แห่งที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมแม่น้ำคาโมกาวะ (Kamogawa River) ในเมืองเกียวโต (Kyoto) จะเริ่มนำไม้ไผ่มาสร้างเป็นระเบียงไม้เหนือธารน้ำ ซึ่งนิยมเรียกกันว่า Noryoyuka หรือ Kawayuka อีกหนึ่งรูปแบบการบริการที่คุณไม่อาจเห็นได้ในช่วงฤดูกาลอื่น


Photo : logsoku.com


       Noryoyuka หรือ Kawayuka ถือเป็นกิจกรรมประจำฤดูร้อนของเมืองเกียวโตที่มีมาตั้งแต่ปี 1500 และจะเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายนของทุกๆปี ซึ่งนักท่องเที่ยวได้รับประทานอาหารญี่ปุ่นในสไตล์ดั้งเดิมท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นของญี่ปุ่นยามหน้าร้อนPhoto : akakokko.blog.so-net.ne.jpPhoto : blogs.yahoo.co.jpPhoto : jtbgmt.com

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: