Travel Update :

ฮอยอัน...ดินแดนที่ต้องหลงรัก

ฮอยอัน...กับก้าวแรกของการเดินทางสู่แหล่งอารยธรรมที่ผสมผสานอย่างหลากหลาย จนเมื่อมาสัมผัสแล้วแทบไม่อยากจากไป คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่า? ถ้างั้นเราคงต้องไปเยี่ยมชมความงามของเมืองนี้เสียแล้ว

     ฮอยอัน (Hoi An) นับว่าเป็นอีกเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆ เป็นเมืองที่มีความสำคัญในยุคที่ 16 และ 17 มีการหลั่งไหลของอารยธรรมจากหลายๆประเทศเข้ามาในเมืองนี้ เช่น ญี่ปุ่น จีน ฮอลแลนด์ อินเดีย และ ฯลฯ
     จากสภาพอาคารสถานที่ต่างๆที่หลงเหลืออยู่ทำให้คุณสามารถมองเห็นร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีตได้จาก สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ที่ยังคงหลงเหลือให้ได้ศึกษาอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นจากถนน หรือ อาคารบ้านเรือน วัด คุณจะได้เห็นประเพณีที่เก่าแก่และความเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะของเวียดนามที่น่าประทับใจ


     เมืองฮอยอัน (Hoi An) เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนาม มีประชากรอาศัยอยู่ราว 80,000 คน ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


     Trieu Chau Assembly Hall ในสมัยของอาณาจักรจามปา บริเวณนี้เคยเป็นเมืองท่าบนปากแม่น้ำทูโบน ซึ่งมีชื่อว่า ไฮโฟ โดยเป็นศูนย์กลางทางการค้าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มีชาวต่างชาติมาตั้งถิ่นฐานและค้าขายในเมืองนี้เป็นจำนวนมาก ทั้งชาวจีน ญี่ปุ่น ดัตช์ และอินเดีย

     เดิมทีเมืองนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยมีคลองสายหนึ่งคั่นอยู่กลางเมือง มีสะพานญี่ปุ่นทอดข้ามคลองเพื่อกั้นแบ่งเขตชุมชนของชาวญี่ปุ่นที่อีกฝั่งหนึ่งของคลอง ตัวสะพานสร้างโดยชาวญี่ปุ่น มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 


    ในปี พ.ศ. 2542 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลก ด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สภาพตัวอาคารยังคงถูกทำนุบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีค่ะ

    การที่คุณได้มาเมืองนี้คุณอาจจะอดไม่ได้ที่จะเก็บภาพสถาปัตยกรรมที่สวยงามของเมืองนี้เอาไว้ชื่นชม ความมีน้ำใจของผู้คนในเมืองนี้จะทำให้คุณประทับใจ

    ทุกวันนี้ตึกอาคารต่างๆในเขตเมืองเก่า หรือพื้นที่อนุรักษ์ได้ปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพดังเดิม ชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนชั้นล่างก็เปิดเป็นร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกประเภทงานหัตถกรรมพื้นบ้าน

    ใครมาเห็นก็อดชื่นชมไม่ได้ว่าเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ ชนิดที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่า คำว่า "ฮอยอันฉันรักเธอ" นั้นมีอยู่จริง หากใครที่ยังไม่ได้มาเมืองนี้คุณไม่ควรพลาด หาโอกาสสักครั้งแล้วมาสัมผัสความรักที่ซ่อนอยู่ ณ ที่ตรงนี้กันค่ะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: