Facebook Twitter
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

|
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น ตั้งอยู่ในบริเวณพระราชวังดุสิต ตรงข้ามพระที่นั่งอภิเษกดุสิต ใกล้พระที่นั่งอนันตสมาคม และรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐


     ประวัติสถานที่เดิม เป็นโรงช้างต้นในพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงช้างต้น พระราชทานแก่ พระเศวตอุดมวารณ์ ยืนโรง หลังจากได้ประกอบพระราชพิธีสมโภชขึ้นระหว่างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ และล้มไปในปี พ.ศ.๒๔๕๒

     รัชกาลที่ ๖ ในช่วงปีพ.ศ.๒๔๕๔ มีช้างเผือกมาสู่บารมี พระยาเพ็ชรพิไลยศรีสวัสดิ์ คล้องได้นำมาถวาย จึงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวาง ณ มณฑลพระราชพิธิที่สวนมิสกวัน พระราชทานนามว่า พระเศวตวชิรพาหฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยืนโรง อยู่ที่โรงช้างต้นแห่งนี้ และล้มไปในปี พ.ศ. ๒๔๘๘

     รัชกาลที่ ๗ ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้มีช้างเผือกมาสู่พระบารมี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวาง พระราชทานนามว่า พระเศวตคชเดชดิลกฯ จึงได้จัดสร้างโรงช้างต้นขึ้นอีกโรงหนึ่งคู่กับโรงช้างต้น พระเศวตวชิรพาหฯ ต่อเมื่อ พระเศวตวชิรพาหฯ และ พระเศวตคชเดชดิลกฯ ล้มไปแล้ว โรงช้างต้นทั้งสองจึงได้ว่างลงตราบจนกระทั่ง ถึงรัชกาลปัจจุบัน


     ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้มีช้างเผือกมาสู่พระบารมี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์โรงช้างต้นซึ่งพระเศวตวชิรพาหฯ เคยยืนโรงขึ้นเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกเชือกแรกในรัชกาล โปรดพระราชทานนามว่า พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ

     ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงช้างต้นขึ้นในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เพื่อให้โรงช้างต้นอยู่ในเขตพระราชฐานใกล้ที่ประทับ ระหว่างที่กำลังก่อสร้างโรงช้างต้นนั้น โปรดให้นำพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ไปยืนโรงที่เขาดินวนาเป็นการชั่วคราว เมื่อโรงช้างสร้างเสร็จแล้ว จึงได้ไปยืนโรง ณ โรงช้างต้น ในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

     โรงช้างต้นเดิมในพระราชวังดุสิต ชำรุดทรุดโทรมลงมาตามกาลเวลา เมื่อรัฐบาลขอบริเวณรัฐสภา เนื่องจากพระที่นั่งอนันตสมาคมได้เป็นที่ทำการรัฐสภา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ สืบมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๑๗ อาคารโรงช้างต้นชำรุดทรุดโทรมลงตามกาลเวลา เมื่อรัฐบาลสร้างอาคารรัฐสภาขึ้นใหม่ ด้านหลังพระที่นั่งอนันตสมาคม รัฐสภาขอความเห็นชอบสำนักพระราชวังรื้อโรงช้างต้นออกจากบริเวณรัฐสภา สำนักพระราชวังได้ร่วมกันปรึกษากับ กรมศิลปากรได้พิจารณาเห็นว่าโรงช้างต้นนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดย เฉพาะอาคารมความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวกับช้างเผือก ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย จึงดำเนินการขออนุรักษ์รักษาไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และจารีตประเพณี วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน


     วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑ กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้เปิดให้บริการเข้าชมอย่างไม่เป็นทางการในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิตต์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญมายุครบ ๖๐ พรรษา

     อาคารโรงช้างต้น เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย ก่ออิฐถือปูน อาคารทรงไทยขนาดกว้าง ๑๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร มีประตูเข้าออกด้านหน้า และด้านหลังมีประตูขนาดเล็กสำหรับผู้ดูแลช้าง หน้าต่างรอบอาคาร ๑๗ บาน ภายในมีแท่น เบญพาด สำหรับช้างต้นยืนโรง ลักษณะแท่นเบญพาด ประกอบด้วยเสาตะลุง ๒ ต้น ยอดเสาทำเป็นรูปหัวเม็ดทรงมัน มีเสากลมขนาดเล็กพาดกลาง ระหว่างเสาตะลุงทั้งสอง เสาตะลุงแต่ละต้นฝังดินครึ่งหนึ่งของความยาวลำต้น เพราะต้องการความแข็งแรงเพื่อทานกำลังช้างได้ เสาตะลุงด้านหัวช้างจะอยู่สูงกว่าด้านท้ายช้าย ระยะห่างระหว่างเสาตะลุงขึ้นอยู่กับขนาดความยาวของลำตัวช้าง ส่วนหัวช้างจะหันไปทิศใดก็ได้

     โดยยกเว้นทิศตะวันตกซึ่งถือว่าเป็นทิศอัปมงคล ตรงข้ามเสาตะลุงทั้งสองต้น มีเสาหมอสำหรับตกปลอก (ผูกขา) และเสาหมอ นอกแท่นสำหรับตกปลอกขาหลัง เมื่อเวลายืนแท่นเบญพาด ยกพื้นสูงพอประมาณ เพดานตรงแท่นเบญพาดแขวนเบญจาสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำด้วยผ้าขาวลงยันต์เขียนเส้น ทอง มีระบายสองชั้นขลิบทอง กลางเบญจาห้อยใบไม้กันภัยได้แก่ ใบเลียบ ใบเงิน ใบทอง ใบหญ้าพันงู ใบรัก ใบมะเดื่อ ใบอุทุมพร ใบมะม่วง ใบทองกวาว ใบตะขบ ใบมะตูม

     ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๒ - ๓๓๓๖ เ

     ปิดให้บริการ ทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

     ค่าธรรมเนียม ๕ บาท ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ


ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกาตาร์

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกาตาร์

หากใครที่ชอบงานศิลปะก็คงต้องลองค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่าน 183 คน SHARE ความคิดเห็น
Van Gogh Museum พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ ศิลปินเอกของโลก ที่อัมสเตอร์ดัม

Van Gogh Museum พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะ ศิลปินเอกของโลก ที่อัมสเตอร์ดัม

พิพิธภัณฑ์แวนโก๊ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์และมีชื่อเสียงระดับโลก

อ่าน 213 คน SHARE ความคิดเห็น
ย้อนรอยวิทยุโทรทัศน์ ที่พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง และหอจดหมายเหตุ

ย้อนรอยวิทยุโทรทัศน์ ที่พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง และหอจดหมายเหตุ

โทรทัศน์และวิทยุเป็นสื่อหลักและสื่อกลางที่ใช้กระจายข่าวสารรอบตัวและทั่วโลกให้ประชาชนได้รับทราบในวงกว้าง

อ่าน 286 คน SHARE ความคิดเห็น
มารู้จักกับเขตพญาไทให้มากขึ้น ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตพญาไท

มารู้จักกับเขตพญาไทให้มากขึ้น ที่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตพญาไท

โครงการที่ดีโครงการหนึ่งที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานครได้จัดทำ คือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

อ่าน 295 คน SHARE ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ร้าง ท่ามกลางวิวน้ำตกสุดประทับใจ

พิพิธภัณฑ์ร้าง ท่ามกลางวิวน้ำตกสุดประทับใจ

จากแม่นชั่นเป็นโรงแรมและกลับกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ Tequendama Falls พิพิธภัณฑ์ร้างมีวิวน้ำตกในหุบเขาอันงดงาม

อ่าน 505 คน SHARE ความคิดเห็น
'Field of Ligh' ทุ่งไฟสุดตระการตา แห่งพิพิธภัณฑ์โฮลเบิร์น

'Field of Ligh' ทุ่งไฟสุดตระการตา แห่งพิพิธภัณฑ์โฮลเบิร์น

ผลงานทุ่งไฟสุดอัศจรรย์แห่งนี้ ได้รับการสร้างสรรค์จาก “บรูซ มอนโร” นักออกแบบแสงไฟชาวอังกฤษ

อ่าน 255 คน SHARE ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยภูเก็ต ตั้งอยู่บนถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นแหล่งรวบรวมเปลือกหอยหลากสีสันและลวดลายจากทั่วทุกมุมโลก และยังเป็นแหล่งเก็บสะสมเปลือกหอยที่มีค่ามากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย

อ่าน 14,361 คน SHARE ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ งานศิลป์ร่วมสมัย เมืองเชียงราย -ศิลปะของชาติ

พิพิธภัณฑ์บ้านดำ งานศิลป์ร่วมสมัย เมืองเชียงราย -ศิลปะของชาติ

ว่ากันว่า ใครที่ได้เดินทางไปท่องเที่ยว ที่ จ.เชียงราย แต่ไม่ได้แวะไปเยี่ยมชมความงดงามของศิลปะร่วมสมัยที่บ้านดำ

อ่าน 2,729 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน