Travel Update :

'ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ 9' โชว์ผลงานศิลปิน 82 ชิ้น


'ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ 9' โชว์ผลงานศิลปิน 82 ชิ้น


กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เปิดให้ ชมนิทรรศการ “ศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ 9” ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายของนิทรรศการถาวรของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เรื่อง พัฒนาการทางด้านทัศนศิลป์ของไทย


     โดยนิทรรศการส่วนต่อขยายนี้จะเน้นในส่วนของศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าและรุ่งเรืองอย่างยิ่งของวงการศิลปะของไทย ด้วยพระราชนิยมส่วนพระองค์ที่ทรงสนพระราชหฤทัยในศิลปกรรมทุกแขนง และการเปิดกว้างแห่งยุคสมัย จนพัฒนาเป็นศิลปะร่วมสมัยที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน


     ภายในนิทรรศการมีการจัดแสดงผลงานชิ้นเยี่ยมของศิลปินชั้นครู ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินที่มี ชื่อเสียงของไทย อาทิ เฟื้อ หริพิทักษ์, พิมาน มูลประมุข, ชิต เหรียญประชา, จำรัส เกียรติก้อง, บัณจบ พลาวงศ์ โดยเป็นผลงานที่อยู่ในความครอบครองของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป และผลงานที่ได้รับความอนุเคราะห์ให้ยืม รวมถึงผลงานที่ได้รับมอบจากหน่วยงาน องค์กร และบุคคล รวมถึงศิลปิน จำนวน 82 ชิ้น จำแนกเป็นจิตรกรรม 46 ชิ้น ประติมากรรม 12 ชิ้น ภาพพิมพ์ 17 ชิ้น และสื่อผสม 7 ชิ้น นำมาจัดแสดงในส่วนห้องนิทรรศการที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานสากล ในพื้นที่ 580 ตารางเมตร


     ทั้งนี้จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ อาคารนิทรรศการ 3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปิดทำการวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา09.00-16.00 น. (หยุดวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: