Travel Update :

ถนนคนเดิน 'เที่ยว กิน ฟิน ถิ่นร่มเกล้า' เขตลาดกระบัง


ถนนคนเดิน 'เที่ยว กิน ฟิน ถิ่นร่มเกล้า' เขตลาดกระบัง


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตลาดกระบัง จัดงานถนนคนเดิน เที่ยว กิน ฟิน ถิ่นร่มเกล้า (Romklao Walking Street) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้า ซึ่งงานดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันของสำนักงานเขตลาดกระบัง การเคหะแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถนนคนเดินฯ แห่งนี้ จะเป็นถนนคนเดิน ที่มีความยั่งยืนและโดดเด่น รวมไปถึงสามารถส่งเสริมอัตลักษณ์เฉพาะของพื้นที่เขตลาดกระบังและพื้นที่กรุงเทพตะวันออก กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเยี่ยมชมงาน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้กรุงเทพมหานครและประเทศไทย


     สำหรับการจัดงานถนนคนเดินเที่ยว กิน ฟิน ถิ่นร่มเกล้า (Romklao Walking Street) ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน รวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในย่านร่มเกล้า


     ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดสรรพื้นที่ร้านค้าให้กับชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนโดยรอบ 37 ชุมชน จำนวนร้านค้ากว่า 250 ร้านค้า จัดจำหน่ายอาหารท้องถิ่น 4 ภาค เสื้อผ้าเครื่องประดับและของดีชุมชน การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) อาหาร สินค้าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)เขตลาดกระบัง ร้านค้าจากโครงการออมสินยุวพัฒน์ ร้านค้ามืออาชีพ รวมทั้ง Food Truck (ฟู้ดทรัค) หรือรถขายอาหารเคลื่อนที่ไปตามจุดต่าง ๆ โดยเน้นสินค้าที่มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพื้นที่กิจกรรมการแสดงความสามารถของสมาชิกทุกช่วงวัยอีกด้วย     นอกจากนี้ได้จัดพื้นที่ให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนจัดแสดงผลงานที่ได้รางวัลระดับประเทศ การเต้น บีบอย "Cover Dance" หรือ "การเต้นโคฟเวอร์"การทำเวิร์คช้อปงานDIY การทำของเล่นด้วยมือเรา การวาดภาพเหมือนจากศิลปินตัวน้อย การแสดงดนตรีไทย เปิดกล่องและการดนตรีเปิดหมวกจาก กลุ่มองค์กรต่างๆ และเพลิดเพลินกับการแสดงของนักเรียน เยาวชน ชมรมแอโรบิค การแสดงบาร์สโลปของชมรมผู้สูงอายุและมายากลสมัครเล่น และอื่นๆ อีกมากมาย


     งานถนนคนเดินนี้กำหนดจัดระหว่างเวลา 16.00-22.00 น. ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 และจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: