Travel Update :

กทม.เปิด 30 สวนสาธารณะ ให้ประชาชน ร่วมลอยกระทง


กทม.เปิด 30 สวนสาธารณะ ให้ประชาชน ร่วมลอยกระทง


กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานเทศกาลลอยกระทงประจำบี 2563 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม โดยกรุงเทพมหานครกำหนดจัดงาน 2 พื้นที่หลัก ได้แก่ บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด และคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร รวมทั้งจะเปิดพื้นที่สวนสาธารณะ 30 แห่งให้ประชาชนเข้าไปลอยกระทงได้ตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น.


     ทั้งนี้ที่กรุงเทพหมานครกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การตั้งจุดคัดกรอง จุดสแกนลงทะเบียนเข้างานผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” จุดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยและปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตรายงานสถิติปริมาณกระทงที่จัดเก็บได้มาที่สำนักสิ่งแวดล้อม โดยให้คัดแยกประเภทว่าผลิตจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่ย่อยสลายได้หรือวัสดุที่ทำจากโฟม
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: