Travel Update :

'ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน' ชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีชนบท


'ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน' ชมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีชนบท


กิจกรรม “ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน” ศูนย์เรียนรู้ ที่สำนักงานเขตบางเขนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ พัฒนาปรับปรุงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น และศูนย์เรียนรู้เชิงเกษตรกรรมแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ของท้องทุ่งบางเขนให้เยาวชนได้เรียนรู้ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบึงพระยาสุเรนทร์ ระยะทาง 1,750 เมตร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมี ทัศนียภาพที่ร่มรื่น สวยงาม สะดุดตาผู้มาเยือน


     กิจกรรมดังกล่าว มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนและสินค้าพื้นบ้าน และมีจุดเช็คอิน ปล่อยนกแสนรู้ รวมถึงมีศูนย์การเรียนรู้พืชพื้นถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น เติมจุลินทรีย์ในน้ำด้วยการเทน้ำหมักชีวภาพและ EM BALL บำบัดน้ำเสีย


     กิจกรรม "ส่องศูนย์เรียนรู้ ดูทุ่งบางเขน" ถือเป็นแบบอย่างการดำเนินการตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านการเสริมสร้างความปลอดภัย : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมนโยบายด้านวิถีพอเพียง : ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนวิถีแห่งความพอเพียง     การขับเคลื่อนนโยบายของคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทุกท่านตระหนัก ถึงบทบาทของตนเองในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแล และพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัย อย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน


     โดยทางสำนักงานเขตบางเขน เชิญชวนผู้สนใจ แวะมาท่องเที่ยว ถ่ายรูป เช็คอิน กินกาแฟ และเยี่ยมชมวิถีชนบทที่ไม่ไกลจากเมืองใหญ่ในบรรยากาศทุ่งนาบวกกับลมเย็นๆ ที่ควรค่าแก่การมาสัมผัสให้เห็นกับตาตัวเองสักครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: