Travel Update :

สายน้ำเชื่อมวิถี สามัคคีเชื่อมพลัง วิถีบางมด


สายน้ำเชื่อมวิถี สามัคคีเชื่อมพลัง วิถีบางมด


กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตทุ่งครุ จัดกิจกรรมโครงการเปิดบ้าน เปิดคลอง เปิดวิถีบางมด สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรม ตอนที่ 5 สายน้ำเชื่อมวิถี สามัคคีเชื่อมพลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้านการละเล่นกีฬาทางน้ำ สร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ วิถีชีวิตและมรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันดีงาม ความผูกพันระหว่างสายน้ำกับชีวิต อันนำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคี และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางจักรยานและทางเรือ


     รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนทั่วไป นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ผลักดันเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน ตลอดจนเป็นการพัฒนาโครงการเส้นทางเลียบคลองบางมด ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมคลองบางมด รวมพลังความรักความสามัคคีของประชาชนร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนให้เข้มแข็งและน่าอยู่อย่างยั่งยืน งานนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ก.ย.63 เวลา 12.00-21.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม มัสยิดนูรุลหุดา ซอยพุทธบูชา 36 แยก 8 เขตทุ่งครุ


     ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชน มัสยิด และร้านธงฟ้าราคาประหยัด ชมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ได้แก่ ยกยอ พายเรือเก็บขยะ พายเรือเร็ว จับปลาในกระชัง พายเรือกระบะ กิจกรรมตลาดนัดขยะปันสุข สาธิตการทำถังหมักรักษ์โลก กิจกรรมเขตเคลื่อนที่บริการประชาชน หน่วยปฐมพยาบาลและตรวจสุขภาพเบื้องต้น จากศูนย์บริการสาธารณสุข 54 ทัศน์เอี่ยม บูธแสดงผลงานของกลุ่มหรือหน่วยงานต่างๆ นิทรรศการคลองบางมด บริการล่องเรือชมคลองบางมด ตั้งแต่มัสยิดนูรุลหุดาถึงศาลเจ้าแม่ทัพนาง โดยกลุ่ม 3C project และวิสาหกิจชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ การประกวดการแสดงอนาชีด และกิจกรรมเสวนา เป็นต้น


     สำหรับ คลองบางมด นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเป็นคลองสายหลักที่ประชาชนในพื้นที่เขตทุ่งครุและเขตบางขุนเทียน ใช้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ เป็นแหล่งน้ำสำคัญเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม  ชุมชนกับสายน้ำแห่งนี้จึงเป็นแหล่งก่อเกิดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแห่งสายน้ำ ในส่วนของการละเล่นกีฬาทางน้ำถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ เป็นการละเล่นหรือกีฬาที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอันดีงาม ความผูกพันระหว่างสายน้ำกับชีวิตบนพื้นฐานของความศรัทธา ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข นำมาซึ่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนชุมชนริมคลอง อันเป็นต้นทุนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่สำคัญของคลองบางมด 


     โครงการที่จัดขึ้นนี้จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนริมคลองบางมด สามารถกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของคลองบางมดบ้านของเรา ร่วมกันดูแลรักษาบ้านให้สะอาดเติมสีสันให้สวยงาม เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนให้ได้รับความสนุกสนานผ่านกิจกรรมการละเล่นกีฬาทางน้ำ กิจกรรมการล่องเรือชมคลองบางมด และได้ลิ้มลองอาหารเลิศรสที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวบางมด


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: