Travel Update :

เสริมพัฒนาการ พาลูกเที่ยวพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ


เสริมพัฒนาการ พาลูกเที่ยวพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพฯ


พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร จัดตั้งขึ้นตาม พระราชปรารภใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชประสงค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เด็ก


     กรุงเทพมหานคร ได้สนองพระราชปรารภดังกล่าว และจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) บนพื้นที่ 7 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของสวน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเปิดให้บริการเมื่อวันที 17 สิงหาคม 2544


     หลังจากเปิดดำเนินการไปแล้ว 9 ปี กรุงเทพมหานครได้ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เด็ก ให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด “Learning for Young Creative Mind” ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ (Method of Learning) ที่มีแรงจูงใจ (Motivation) ทีหลากหลาย สอดคล้องกับพัฒนาการและศักยภาพของเด็ก โดยคัดสรรสาระความรู้ที่เหมาะสมเพื่อบ่มเพาะจิตสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น


     พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย อาคาร จำนวน 4 หลัง ได้แก่ อาคารทอตะวัน อาคารสายรุ้ง อาคารจักรวาล และอาคารยูนิลิเวอร์ และยังมีนิทรรศการภายนอก ที่เปิดพื้นที่การเรียนรู้กลางแจ้งในสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่เหมาะสมและปลอดภัย ช่วยพัฒนาทักษะให้เด็กๆ     ในส่วนของ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครแห่งที่1 (จตุจักร) เอง เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-16.00 น. (ปิดทุกวันจันทร์) โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-272-4500


     ล่าสุด เปิดโซนสวนน้ำพิพิธภัณฑ์​เด็ก​กรุงเทพ​มหานคร​แห่ง​ที่​ 1​ (จตุจักร)​ แล้ว เพื่อให้เด็กๆ ได้เพลิดเพลิน คลายร้อน ทั้งยามเช้ายามบ่าย โดยเปิดให้บริการทุกวัน เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์​ และจำกัดผู้เข้าเล่นรอบละ 15 คนเท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: