Travel Update :

เดิน เที่ยว ช็อป ตลาดนัดจตุจักร แบบวิถี New normal


เดิน เที่ยว ช็อป ตลาดนัดจตุจักร แบบวิถี New normal


เนิ่นนานหลายปีแล้ว ที่ไม่ได้มาเดินเที่ยว ช็อป ที่ตลาดนัดจตุจักร ซึ่งถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ของนักช็อป ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ กระทั่งต้องปิดตลาดชั่วคราวจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ล่าสุด กับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 2 ที่สามารถเปิดร้านค้าภายในตลาดนัดจตุจักรได้แล้ว แต่การกลับมาเปิดให้บริการของ "ตลาดนัดจตุจักร" ในครั้งนี้ มาในรูปแบบของการชอปปิ้งแบบ New Normal เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องการการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19


     สำหรับเส้นทางที่ดำเนินการภายในโครงการตลาดนัดจตุจักร ทางตลาดได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1. ถนนสายหลัก (รอบๆ ตลาดนัดฯ) ระยะทางรวมยาว ประมาณ 1,300 เมตร 2. ซอยรอง ระยะทางรวมยาวประมาณ 2,520 เมตร 3. ซอยย่อย ระยะทางรวมยาวประมาณ 7,910 เมตร 4. บล็อกแผงค้าขายบริเวณลานเท หอนาฬิกา ระยะทางรวมยาวประมาณ 308 เมตร มีบล็อกแผงค้า จำนวน 259 แผง อนุญาตให้ทำการค้าขายได้ 129 แผง ห้ามขาย 130 แผง เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างแผงค้า


     กทม. ได้เปิดตลาดนัดจตุจักรให้ผู้ค้าทำการค้าตามปกติ โดยผู้ค้าตลาดต้นไม้ เปิดทำการวันอังคาร เวลา 11.00 - 18.00 น. วันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 05.00 - 18.00 น. สำหรับร้านค้าประเภทอื่นๆ ที่จำหน่ายสินค้าในวันเสาร์และอาทิตย์ เปิดเวลา 05.00 - 19.00 น. โดยจะไม่มีตลาดนัดกลางคืนและลานผู้ค้าเร่ในวันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากยังอยู่ในช่วงเคอฟิวส์ (การประกาศมาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน 23.00-04.00 น.)


     ในส่วนของผู้มาใช้บริการ ต้องปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งทุกคนที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาดจะต้องผ่านจุดคัดกรอง โดยจะมีการตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการอยู่ 6 จุดคัดกรอง ตรงประตูทางเข้า-ออก มีประตู 1 ด้านถนนกำแพงเพชร 2 ประตู 2 ด้านถนนกำแพงเพชร 3 ประตู 3 ด้านถนนพหลโยธิน ประตู 4 สถานีรถไฟฟ้า รฟม. ประตู 5 ติดห้างมิกซ์ จตุจักร และประตู 6 ติดตลาดจตุจักรพลาซ่า (เจ เจ มอลล์) ซึ่งทุกจุดคัดกรองจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าตลาดและติดสติ๊กเกอร์ให้ แล้วทางตลาดยังมีการกำหนดจำกัดคนมาเดินในตลาดนัดจตุจักรวันละ 20,000 คน โดยทุกคนที่เข้ามาใช้บริการต้องแสกนคิวอาร์โค้ด แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อระบุตัวบุคค ง่ายต่อการติดตามตัวด้วย มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือและอ่างล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และกำหนดให้ผู้ค้าและผู้ที่มาใช้บริการตลาดนัดต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน แล้วในส่วนของห้องน้ำก็มีการทำความสะอาดตลอดเวลา มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ


     สำหรับร้านค้าที่จำหน่ายอาหาร ขอความร่วมมือผู้ค้าให้จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลภายในร้านอย่างเคร่งครัด โดยเน้นให้ซื้อกลับไปกินที่บ้านหรือที่อื่น หากร้านค้าใดมีที่นั่งรับประทานให้เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร หรือมีฉากกั้นเพื่อความปลอดภัย

     ทั้งหมด ทั้งมวล เป็นมาตรการที่จะทำให้ทุกคน รอดไปพร้อมๆกัน ทั้งผู้ค้า และผู้ซื้อ ที่ต้องมีความปลอดภัยและสบายใจร่วมกันทุกฝ่าย กับชีวิตแบบ New normal ที่ทุกคนต้องปรับตัวพร้อมรับกับสถานการณ์ชีวิตที่เปลี่ยนไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: