Travel Update :

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน บางขุนเทียน


เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน บางขุนเทียน


"โครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา" เป็นหนึ่งในโครงการที่ สำนักงานเขตบางขุนเทียน ร่วมกับภาคประชาชน จัดทำโดยการปลูกต้นโกงกางที่เจริญเติบโตในพื้นที่ป่าชายเลน นอกจากนี้ยังมีแปลงทดลองปลูกต้นกล้าโกงกาง ในกระบอกไม้ไผ่ในแปลง ที่ 3 และ 7 เนื่องจากปัจจุบันสภาพดินเลนและน้ำบริเวณแปลงปลูกมีความร้อนค่อนข้างสูง โดยการใช้กระบอกไม้ไผ่เป็นเกาะป้องกันโคนและรากเพิ่มอัตราการรอด ให้ต้นกล้าสามารถเจริญเติบโตได้ ส่วนพื้นที่แปลงปลูกที่ 4 และ 8 เป็นแปลงที่อยู่ติดกับทะเล ทำให้ได้รับผลกระทบจากคลื่นทะเลโดยตรง จึงทำให้ต้นโกงกางมีอัตราการรอดค่อนข้างน้อย ทางเขตบางขุนเทียน จึงได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง


     สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ (คู่ขนาน) เพื่อประโยชน์ทางการสัญจรของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชน นักท่องเที่ยว และนักปั่นจักรยาน สามารถเดินชมธรรมชาติ หรือปั่นจักรยานออกกำลังกาย บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เลียบชายทะเล ซึ่งการก่อสร้างทั้งหมดมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก


     โดยโครงการทั้งหมดนี้ เพื่อฟื้นฟูและบำรุงรักษาป่าชายเลนให้คืนสู่สภาพเดิม ที่มีความสมดุลของระบบนิเวศและให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: