Travel Update :

ชมพระอาทิตย์ตก รับลมทะเล 'สะพานแดง จุดชมวิวปลาโลมา'

ชมพระอาทิตย์ตก รับลมทะเล 'สะพานแดง จุดชมวิวปลาโลมา'

หากใครที่ชื่นชอบการเก็บภาพความสวยงามของพระอาทิตย์ตก และอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก มีสถานที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดินและรับลมทะเลยามเย็น นั่นคือ "สะพานแดง จุดชมวิวปลาโลมา" สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อยู่ใกล้กับศาลเจ้าพ่อมัจฉานุ เป็นจุดชมวิวบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล และชมพระอาทิตย์ตก ชมป่าชายเลนและไม้ไผ่ชะลอคลื่น


     ที่สะพานแดงแห่งนี้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ลมหนาวเข้าสู่อ่าวไทย สายลมและน้ำเค็มได้พัดพาเอาฝูงปลาโลมาเข้ามาเป็นจำนวนมาก จุดนี้จึงเป็นจุดชมปลาโลมา จนเป็นที่มาของชื่อ สะพานแดง จุดชมวิวปลาโลมา ซึ่งปัจจุบันโอกาสที่จะได้เห็นปลาโลมามีน้อยลง แต่จุดชมวิวก็ยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพราะมีสะพานไม้สีแดงที่ทอดยาวขนานไปกับชายทะเลความยาว 700 เมตร มองเห็นวิวทิวทัศน์ของชายฝั่งที่สวยงาม มีลมทะเลพัดเย็นสบาย สามารถชมบรรยากาศของพระอาทิตย์ขึ้นและตกได้ และบริเวณทางเข้าก็มีร้านอาหารทะเลให้บริการอยู่หลากหลายร้าน


     สำหรับสะพานแดงดังกล่าว มีอายุประมาณ 6 ปี สร้างโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เหตุผลที่ทาสีสะพานเป็นสีแดง เพราะแต่เดิมหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งของสะพานแดง มีชื่อว่า หมู่บ้านแดง สะพานแดงสร้างด้วยไม้แผ่นทั้งหมดรองรับฐานด้วยเสาปูน มีความยาวทั้งสิ้น 700 เมตร


     จุดที่เป็น "ไม้ไผ่ชะลอคลื่น" เป็นโครงการที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน และเป็นกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษาระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นจากการสังเกตุบริเวณกล่ำเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ที่เกิดการรวมตัวกันของตะกอนดินเลน มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและทดลองเป็นการปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น เพื่อแก้ไขปัญหาการพังทลายของชายฝั่งและเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้เพิ่มมากขึ้น และได้จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัย ฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจนถึงปัจจุบันนี้

     ปัจจุบันสะพานแดงจุดชมวิวปลาโลมาได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปเช็คอินและรับลมทะเลกันจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเย็นและช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: