Travel Update :

'อุทยานสวนจตุจักร' เชื่อม 3 สวนสาธารณะให้ประชาชนได้ใกล้ชิดธรรมชาติ

'อุทยานสวนจตุจักร' เชื่อม 3 สวนสาธารณะให้ประชาชนได้ใกล้ชิดธรรมชาติ

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการปรับปรุงทางเชื่อมรวมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ และสวนจตุจักร ให้เป็น อุทยานสวนจตุจักร ตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” เป็นอีกหนึ่งนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วกรุงเทพฯ ทุกมุมเมือง ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีใกล้ชิดธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตามแผน


     สำหรับสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พื้นที่ 196 ไร่ สวนวชิรเบญจทัศ พื้นที่ 375 ไร่ และสวนจตุจักร พื้นที่ 155 ไร่ เมื่อรวมเข้าด้วยกันเป็นอุทยานสวนจตุจักร จะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 727 ไร่โดยได้ดำเนินการปรับปรุงทางเชื่อมรวม 3 จุด คือ


     จุดที่ 1 สวนวชิรเบญจทัศกับสวนจตุจักร เป็นทางเข้าหลักของโครงการ จุดที่ 2 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กับสวนจตุจักร และจุดที่ 3 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กับสวนวชิรเบญจทัศ ภายในสวนได้ปรับทางเดิน-วิ่ง และทางจักรยาน สวนวชิรเบญจทัศ ความยาว 5,100 เมตร เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และปรับปรุงผิวจราจรที่ชำรุดเสียหาย ความยาว 1,500 เมตร ในสวนจตุจักร เพื่อความปลอดภัยผู้ที่มาใช้บริการสวนสาธารณะ


     โดยการปรับปรุงสะพานข้ามคูน้ำเดิมให้มีความมั่นคงและแข็งแรง พร้อมทั้งออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงสะพานทั้ง 2 ฝั่งให้มีความสวยงามและร่มรื่น ขณะนี้โครงการปรับปรุงทางเชื่อมสวนสาธารณะ 3 แห่ง ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว


     สวนสาธารณะทั้ง 3 แห่ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้หรือพืชที่มีสรรพคุณด้านสมุนไพร สวนวชิรเบญจทัศ จะเป็นสวนครอบครัว ประชาชนเข้ามาใช้ออกกำลังหรือทำกิจกรรมร่วมกัน และสวนจตุจักร จะเป็นสวนวรรณคดี เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ในวรรณคดีหรือต้นไม้หายาก


     การดำเนินการเชื่อม 3 สวนสาธารณะ ให้เป็น "อุทยานสวนจตุจักร" ในรูปแบบสวนสาธารณะระดับมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงและใช้พื้นที่สวนสาธารณะที่เชื่อมต่อถึงกัน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย ท่องเที่ยว ถ่ายรูป และทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวในวันหยุด รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ทางธรรมชาติสำหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: