Travel Update :

ทุ่มงบ 30 ล้านเปิด 'ห้องสมุดมีชีวิต' แห่งแรกของเมืองกรุง

ทุ่มงบ 30 ล้านเปิด 'ห้องสมุดมีชีวิต' แห่งแรกของเมืองกรุง

วันนี้มาเอาใจหนูน้อยที่สนใจรักการอ่านกันบ้าง กับขุมคลังความรู้ “ห้องสมุดมีชีวิต” ที่แฝงตัวอยู่ในสวนลุมพินี สวนป่าใจกลางเมือง โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา โดย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายเคลวิน แทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารเอชเอสบี ซี ประเทศไทย ได้ร่วมพิธีเปิด "ห้องสมุดเด็กและเยาวชนเอชเอสบีซี สวนลุมพินี" ภายใต้นโยบาย "ห้องสมุดมีชีวิต" ของกทม. ถือเป็นห้องสมุดที่ทันสมัยและมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ที่สวนลุมพินี


     ตัวอาคารของ “ห้องสมุดมีชีวิต” มีความทันสมัยมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารรูปเต่าทอง สีแดงสดใส ตั้งอยู่ใจกลางสวนลุมพินี ทำให้ดูโดดเด่น ซึ่งตามปกติห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีนั้น ในแต่ละวันจะมีผู้มาใช่บริการเฉลี่ย 10,000 คนต่อวัน หลังจากมีการพัฒนาปรับปรุงตัวอาคารแห่งนี้ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยธนาคาร HSBC เป็นผู้ให้การสนับสนุน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด กว่า 30 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงตัวอาคาร ทางกรุงเทพมหานคร เชื่อว่า ห้องสมุดแห่งนี้จะสามารถดึงดูดให้เด็กๆ และเยาวชนเข้ามาอ่านหนังสือ เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ความรู้เรื่องการออม เป็นต้น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านมากขึ้น เพราะเยาวชนคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต


     สำหรับห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นห้องสมุดประชาชนแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2499 ต่อมาปี 2534 ได้ทำการปรับปรุงห้องสมุดโดยการก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมให้เป็นรูปตัวที มีชั้นใต้ดิน พื้นที่รวม 168 ตารางเมตร ต่อมาในวันที่ 1 ธันวาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเปิดห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินี อย่างเป็นทางการ ปัจจุบันห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้สวนลุมพินีเปิดให้บริการมาแล้ว 62 ปี ถือเป็นระยะเวลายาวนานมาก


     วันหยุดสุดสัปดาห์ หากไม่รู้จะพาบุตรหลานไปเที่ยวที่ไหน “ห้องสมุดมีชีวิต” ยังคงเป็นอีกหนึ่งทางเลืกสำหรับน้องๆหนูๆ ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ เพราะมีกิจกรรมดีๆรอน้องๆอยู่ในห้องสมุดแห่งนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: