Travel Update :

สะพานสถิตย์วารี แลนด์มาร์คแห่งใหม่กลางบึงหนองบอน

สะพานสถิตย์วารี แลนด์มาร์คแห่งใหม่กลางบึงหนองบอน

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของคนเมืองกรุง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการไปเดินเล่น ถ่ายรูป เช็คอิน ในช่วงแดดราม ลมตก

     "สะพานสถิตย์วารี" บริเวณบึงรับน้ำหนองบอน ซ.ศรีนครินทร์ 57 เขตประเวศ เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามบึงหนองบอน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาทางกายภาพเพิ่มเติม จัดทำทางเดินโดยรอบของบึงให้มีการต่อเชื่อมถึงกันตลอดแนว เพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน


     สำหรับงานสถาปัตยกรรมและตกแต่งสะพาน งานระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟประดับสะพาน มีแนวคิดการออกแบบจากสะพานพระรามที่ 8 มีความโดดเด่นสวยงาม ผสมผสานไปด้วยศิลปะแบบไทย เน้นความโปร่งบางและเรียบง่าย มีความยาว 145 เมตร ความสูง 6 เมตรที่ระดับน้ำสูงสุดในบึง เพื่อให้เรือใบสามารถแล่นผ่านใต้สะพานได้ มีราวกันตก เพื่อความปลอดภัย สะพานแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่มีสำคัญและมีความสวยงามตั้งอยู่กลางบึงรับน้ำหนองบอน ถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร

     นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มเส้นทางสำหรับเดิน วิ่ง และปั่นจักรยานรอบบึงรับน้ำหนองบอน เพิ่มพื้นที่ให้ประชาชนได้มีสถานที่ในการออกกำลังกาย เล่นกีฬา รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิว มุมถ่ายรูป อ่านหนังสือ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีพื้นที่ใช้สอยประโยชน์ และทำกิจกรรมวันหยุดร่วมกันระหว่างเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ สะพานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ชื่อสะพานแห่งนี้ว่า “สะพานสถิตย์วารี


     พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การสร้างสะพานคนเดินข้ามแห่งนี้ เป็นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อทุกคน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด กรุงเทพมหานครจึงได้สร้างบึงรับน้ำหนองบอนแห่งนี้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนทั่วไปจะได้ใช้ประโยชน์จากสถานที่แห่งนี้มากที่สุด ซึ่งในอนาคตกรุงเทพมหานครจะผลักดันให้มีสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอื่น ๆ อีกต่อไป

     สำหรับบึงหนองบอนแห่งนี้มีบึงรับน้ำที่ต่อเชื่อมถึงกันจำนวน 3 บึง พื้นที่รวมทั้งหมด 644 ไร่ 1 งาน 37.50 ตารางวา นอกจากเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายแล้ว ยังใช้เป็นที่เก็บกักน้ำหรือแก้มลิงของกรุงเทพมหานคร ซึ่งในช่วงฤดูฝนจะกักเก็บน้ำฝนส่วนที่เกินไว้เพื่อช่วยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครได้อีกด้วยบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: