Facebook Twitter
gPlus 
-

ซอกแซก เมืองกรุง

เที่ยววัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นมัสการหลวงพ่อหินและศิลาจารึกสมัยสมเด็จพระนารายณ์

|

เที่ยววัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นมัสการหลวงพ่อหินและศิลาจารึกสมัยสมเด็จพระนารายณ์

หากใครได้มาสนามหลวง ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และติดกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตท่าพระจันทร์ นอกจากเป็นที่รวมของร้านเช่าพระ ยาสมุนไพร อาหารอร่อยแล้ว ที่สำคัญคือวัดที่อยู่รายล้อมพระบรมมหาราชวัง เช่น วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เป็นวัดราษฎร์ เดิมชื่อว่า “วัดสลัก” ผู้สร้างวัดแห่งนี้ไม่ปรากฏนาม แต่สันนิษฐานว่ามีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา


     เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระอนุชาธิราชของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมาพบวัดนี้จึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์ และทรงสร้างถาวรวัตถุขึ้นใหม่ แล้วจึงสถาปนาวัดนี้ขึ้นเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงขอพระราชทานนามพระอารามจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชว่า “วัดนิพพานนานาม”ต่อมาทรงโปรดให้ทำการสังคายนาพระไตรปิฎก จึงโปรดให้เปลี่ยนนามพระอารามว่า “วัดพระศรีสรรเพชญ์” ต่อมาพระองค์ทรงประชุมพระราชาคณะให้จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และจัดให้มีการสอบไล่พระปริยัติธรรมที่วัดแห่งนี้ จึงโปรดให้เปลี่ยนนามพระอารามอีกครั้งว่า “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรมหาวิหาร” ต่อมาทรงโปรดให้เรียกว่า “วัดมหาธาตุ” ซึ่งเป็นชื่อวัดหลักในทุกราชาธานี ในพระมณฑปเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นพระอารามที่สถิตสมเด็จพระสังฆราช

     ในวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อหินพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ มีประวัติว่าเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 นายทองมาพร้อมสหายหลบหนีพวกพม่ามาทางเรือ มาพบเรือตรวจลำน้ำของพม่าจึงคว่ำเรือแล้วหลบอยู่บริเวณหน้าวัดสลัก ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อหินขอให้รอดพ้นภัยแล้วจะกลับมาบูรณะฟื้นฟูวัด เมื่อเรือพม่าผ่านไปแล้วท่านและสหายได้ไปสมทบกับพระยาตากสินและร่วมรบจนสามารถประกาศเอกราชของชาติ ในสมัยรัชกาลที่ 1 นายทองเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ได้สั่งให้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์วัดสลักตามที่ได้อธิษฐานต่อหน้าหลวงพ่อหิน พร้อมกับการก่อสร้างพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้น

     ภายในวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตพระประธานในวิหาร และมีศิลาจารึกหินในสมัยสมเด็จพระนารายณ์พบบนแท่นประดิษฐานหลวงพ่อพระประธานในโบสถ์แล้วจึงย้ายมาในวิหาร เป็นข้อความของสมเด็จพระวันรัต (ฑิต) เพื่อใช้สอนนักเรียนบาลีก่อนจะมีหนังสือไวยากรณ์ ตู้ลายรดน้ำโบราณ พัดยศที่ระลึกในการพิธีสำคัญ     ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศสวรรคต พระองค์ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเพื่อปฎิสังขรณ์วัดมหาธาตุและเพิ่มสร้อยนามพระอารามเป็น “วัดมหาธาตุ ยุวราชรังสฤษฎิ์” ในปีพ.ศ. 2432 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งบาลีวิทยาลัย เรียกว่ามหาธาตุวิทยาลัย ใน พ.ศ. 2437 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารถาวรวัตถุเรียกว่าสังฆิกเสนาสน์ราชวิทยาลัย ใช้ในงานพระศพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร จากนั้นทรงอุทิศถวายแก่มหาธาตุวิทยาลัยใช้เป็นที่เรียนพระปริยัติธรรมชั้นสูง ซึ่งจะได้พระราชทานนามว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เที่ยววัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นมัสการหลวงพ่อหินและศิลาจารึกสมัยสมเด็จพระนารายณ์

เที่ยววัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ นมัสการหลวงพ่อหินและศิลาจารึกสมัยสมเด็จพระนารายณ์

หากใครได้มาสนามหลวง ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และติดกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตท่าพระจันทร์

อ่าน 117 คน SHARE ความคิดเห็น
อนุสาวรีย์ปากีสถาน อนุสาวรีย์แห่งชาติและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

อนุสาวรีย์ปากีสถาน อนุสาวรีย์แห่งชาติและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

อนุสาวรีย์ปากีสถาน (The Pakistan Monument) เป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

อ่าน 108 คน SHARE ความคิดเห็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกาตาร์

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลาม ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกาตาร์

หากใครที่ชอบงานศิลปะก็คงต้องลองค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามที่ใหญ่ที่สุดในโลก

อ่าน 391 คน SHARE ความคิดเห็น
100  ปี สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลสเตชั่น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงนิวยอร์ก

100 ปี สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลสเตชั่น สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงนิวยอร์ก

ประชาชนที่มาเที่ยวที่นิวยอร์คไม่อาจพลาดที่จะมาเยือนแกรนด์เซ็นทรัลสเตชั่น นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนที่นี่

อ่าน 408 คน SHARE ความคิดเห็น
คีรีวง ดีจังฮู้ ปีที่ 3 แผนที่ท่องเที่ยวสร้างสุข สู่ชุมชนคีรีวง

คีรีวง ดีจังฮู้ ปีที่ 3 แผนที่ท่องเที่ยวสร้างสุข สู่ชุมชนคีรีวง

หลายคนคงเคยไปเย่ยมเยือน หมู่บ้านคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งถูกยกให้เป็นพื้นที่ ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย

อ่าน 610 คน SHARE ความคิดเห็น
มินิสตรีทอาร์ต โคราช ดึงดูดนักท่องเที่ยว ถ่ายภาพ เช็คอิน

มินิสตรีทอาร์ต โคราช ดึงดูดนักท่องเที่ยว ถ่ายภาพ เช็คอิน

งานศิลปะตามมุมเมืองต่างๆ ทั้งงานศิปกรรม ประติมากรรม ภาพวาด ต่างๆ มักจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่ชอบเสพงานศิลป์

อ่าน 2,101 คน SHARE ความคิดเห็น
วิธีป้องกันตัวเองในขณะเดินทางท่องเที่ยว

วิธีป้องกันตัวเองในขณะเดินทางท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเกือบล้านล้านดอลลาร์และบางประเทศเศรษฐกิจของประเทศ

อ่าน 603 คน SHARE ความคิดเห็น
H2O4K9 ขวดน้ำสุนัข + ชามท่องเที่ยว

H2O4K9 ขวดน้ำสุนัข + ชามท่องเที่ยว

เมื่อคุณไปเที่ยวตามที่ต่างๆ โดยพาสุนัขของคุณไปด้วย แน่นอนว่าสัตว์เลี้ยงของคุณก็ย่อมต้องการอาหารและเครื่องดื่ม

อ่าน 620 คน SHARE ความคิดเห็น
BAUBAX เสื้อแจ็คเก็ต สำหรับท่องเที่ยว

BAUBAX เสื้อแจ็คเก็ต สำหรับท่องเที่ยว

สำหรับเพื่อนๆที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปไหนมาไหนบ่อยๆ  TravelThaiza ขอแนะนำเสื้อ BAUBAX

อ่าน 759 คน SHARE ความคิดเห็น
กลับขึ้นด้านบน